Psykisk helse- og rustjeneste

Miljøterapeut

Kort om stillingen

Vi søker deg som har en treårig helse- eller sosialfaglig utdanning; sykepleier, vernepleier, barnevernspedagog, ergoterapeut eller sosionom.

Det er ledig en fast 100% stilling som miljøterapeut. Stillingen inngår i todelt turnus med jobb hver tredje helg. 

Psykisk helse- og rustjenesten er en del av Enhet for helse og forebygging. Avdelingen består av et miljøteam, et rusteam og et psykisk helseteam. Stillingen har sitt arbeidssted i Miljøteamet. 

Vi er en tverrfaglig tjeneste som har barnevernspedagoger, vernepleier, ergoterapeut, sosionomer, sykepleier, helsefagarbeider og assistenter i vår personalgruppe. Til sammen 18,5 årsverk. 

Vi er en tjeneste som gir tilbud om hjelp til barn, unge og voksne som har problemer i forhold til psykisk helse og/eller avhengighet. Kommunepsykologen er samlokalisert med vår tjeneste.  

Hovedarbeidsoppgaver:

 • Oppfølging av mennesker med psykiske lidelser, ruslidelser og sammensatte utfordringer.
 • Dette gjøres ved å tilby miljøterapi, støttesamtaler, sosial trening, aktiviteter, nettverksarbeid og bistand i dagliglivets gjøremål. 
 • Involvere, motivere og samarbeide med brukere, pårørende og hjelpeapparatet.
 • Saksbehandling med forslag til vedtak der det er behov for dette, utarbeidelse av planer for den enkelte. 
 • Følge opp planer og vedtak. IP koordinator.
 • Veiledning, undervisning og rådgivning.
 • Bidra til å utvikle en faglig god tjeneste.

Kvalifikasjoner:

 • 3-årig helse- eller sosialfaglig høyskoleutdanning.
 • Det er ønskelig med videreutdanning i psykisk helsearbeid, rus eller lignende, eller vilje til å ta slik utdanning. . 
 • Erfaring fra psykisk helse-/rusarbeid i kommune eller spesialisthelsetjenesten.
 • God framstillingsevne i norsk muntlig og skriftlig.

Førerkort klasse B med manuell gir. 

Personlig egenskaper:

 • Må kunne arbeide selvstendig, være fleksibel og ha gode samarbeidsevner. 
 • Godt humør og arbeidsglede. 
 • Fysisk i stand til å være med på aktiviteter og motivere andre til å delta. 

Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

Ved en eventuell tiltredelse må du fremvise: 

 • Politiattest (ikke eldre enn 3 måneder), i hht Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.
 • Egenerklæringsskjema for MRSA og tuberkulose. 

Vi tilbyr:

 • En spennende og utfordrende jobb. 
 • Utvikling som fagperson.
 • Varierte arbeidsoppgaver der ingen dager er like. 
 • Dyktige kollegaer og et godt arbeidsmiljø.
 • Lønn etter kvalifikasjoner. Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, regler og tariffavtale, herunder 6 måneders prøvetid. Vi har en god pensjonsordning. Pensjonsinnskudd trekkes med 2 %. Flyttegodtgjørelse etter avtale. 

Jobbe og bo i Sør-Varanger:

Sør-Varanger kommune ligger i Øst-Finnmark med grense til Finland og Russland. Ved å bo og jobbe i Sør-Varanger få du en rekke økonomiske fordeler Støtte og stipendordninger - Sør-Varanger kommune (svk.no), som lavere fellesskatt og lavere strømutgifter. Gratis barnehageplass. Nedskriving av studiegjeld, maksimalt 30.000 kroner hvert år, i tillegg kan grunnskolelærere få slettet ytterliggere 20.000 kroner. I tillegg er det egne ordninger for sletting av gjeld for nyutdannede grunnskolelærer - eller lektorutdanning, se Søknad om sletting av gjeld for grunnskolelærere i Finnmark og Nord-Troms (lanekassen.no) For mer informasjon om Sør-Varanger, For mer informasjon: Kirkenes24 - En digital plattform. Sine lokale nyheter og aktiviteter. 

Søknad sendes:

Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere til å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret tlf: 78 97 76 00.

Søkere bes oppgi to referanser i søknaden. Attester og vitnemål skal vedlegges elektronisk. Det gjøres oppmerksom på at søkere ikke skal oppgi BANK-ID i søknadsprosessen. 

Sør-Varanger kommune praktiserer meroffentlighet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentlighet.

Det er ikke ønskelig med kontakt fra annonseselgere eller formidlingsbyrå.

 

Del på:

Referansenummer:

24/2380

Fylke:

 • Finnmark

Jobbtype:

Fast

Søknadsfrist:

11.08.2024

Tiltredelse:

Etter avtale

Kontaktpersoner:

Hjemmeside:

http://www.svk.no

Adresse:

Storgata 2 9900 Kirkenes

Kart: