Psykisk helse og rustjeneste

Forebyggende stilling for barn og unge

Kort om stillingen

Vi søker deg som har en treårig helse- eller sosialfaglig utdanning; sykepleier, vernepleier, barnevernspedagog, ergoterapeut eller sosionom.

Psykisk helse og rustjenesten har en nyopprettet fast 100% stilling tilknyttet tidlig innsats opp mot barn og unge. Målet er å tilby rask hjelp til barn og unge med psykiske plager, begynnende rusmiddelproblemer eller reaksjoner på belastende livshendelser. Tverrfaglig samarbeid er en sentral del av arbeidet. Stillingen inngår i kommunens satsning på forebyggende psykisk helsearbeid, og inngår i en langsiktig strategi for å bygge opp tjenesteapparatet tilknyttet barn og unge.

Hovedarbeidsoppgaver:

 • Kartlegging og oppfølging/behandling av barn og unge med psykiske helseplager, hovedsakelig i form av lavterskel psykisk helsehjelp.
 • Inngå i kommunens forebyggende arbeid tilknyttet barn og unge
 • Følge opp planer og vedtak. IP koordinator.
 • Råd og veiledningsfunksjon for samhandlende instanser.
 • Bidra i kommunens systematiske og kunnskapsbaserte arbeid knyttet til psykisk helsetjeneste for barn og unge.

Kvalifikasjoner:

 • 3-årig helse- eller sosialfaglig høyskole.
 • Det er ønskelig med videreutdanning i psykisk helsearbeid eller tilsvarende
 • Erfaring fra psykisk helsearbeid/rusarbeid i kommune eller spesialhelsetjeneste
 • Erfaring fra psykisk helsearbeid med barn/unge i et familie- og systemperspektiv

Personlig egnethet:

 • Må kunne arbeide selvstendig, være fleksibel og ha gode samarbeidsevner.
 • God framstillingsevne i norsk muntlig og skriftlig. 

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Førerkort klasse B med manuelt gir. 

Ved en eventuell tiltredelse må du fremvise: 

 • Politiattest (ikke eldre enn 3 måneder), i hht Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.
 • Egenerklæringsskjema for MRSA og tuberkulose. 

Vi tilbyr:

 • Spennende og tverrfaglig arbeidsmiljø.
 • Varierte og selvstendige arbeidsoppgaver med stort spenn i faglige utfordringer. 
 • Fleksitidsordning innenfor virksomhetens rammer.   
 • Lønn etter kvalifikasjoner. 
 • Flyttegodtgjøring etter avtale.

Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, regler og tariffavtale, herunder 6 måneders prøvetid. Vi har en god pensjonsordning. Pensjonsinnskudd trekkes med 2 %

Søknad sendes:

Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere til å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret tlf: 78 97 76 00.

Søkere bes oppgi to referanser i søknaden. Attester og vitnemål skal vedlegges elektronisk. Det gjøres oppmerksom på at søkere ikke skal oppgi BANK-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Sør-Varanger kommune praktiserer meroffentlighet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentlighet.

Det er ikke ønskelig med kontakt fra annonseselgere eller formidlingsbyrå.

 

Del på:

Referansenummer:

24/2310

Fylke:

 • Finnmark

Jobbtype:

Fast

Søknadsfrist:

04.08.2024

Tiltredelse:

Etter avtale

Kontaktpersoner:

Hjemmeside:

http://www.svk.no

Adresse:

Storgata 2 9900 Kirkenes

Kart: