Enhet for mestring og habilitering

Vi har ledig 100 % fast stilling som

Helsefagarbeider/ fagarbeider

Om stillingene:

Vi søker helsefagarbeider/ fagarbeider til Monumentveien bofellesskap team 1. Avdelingen yter tjenester til personer med ulike bistandsbehov bosatt i bofellesskap på Skytterhusfjellet  og i områdene Kirkenes-Hesseng. Enheten har som målsetning å bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og ha en aktiv og meningsfull tilværelse. Der trivsel, selvbestemmelse og tillitsskapende arbeid tillegges stor vekt. Enhet for mestring og habilitering har en flott tverrfaglig sammensatt personalgruppe bestående av vernepleiere, sykepleier, miljøterapeuter, helsefagarbeidere, fagarbeidere og pleiemedarbeidere. 

Den ledige stillingen inngår i ordinært turnusarbeid med arbeid hver 3.helg. Om det er ønskelig kan det legges tilrette for langvakter.  

 

Hovedarbeidsoppgaver:

 • Yte praktisk bistand og opplæring.
 • Daglig oppfølging, opplæring og veiledning i dagliglivets gjøremål.
 • Være primærkontakt.
 • Sammen med primærgruppa kartlegge tjenestebehov og evaluere vedtak.
 • Delta på utarbeidelse, og følge opp tiltaksplaner og prosedyrer.
 • Samarbeide med tjenestemottakere og pårørende.
 • Sikre tverrfaglig flyt rundt tjenestene.
 • Legemiddelhåndtering. 

Øvrige arbeidsoppgaver vil fremkomme av gjeldende stillingsbeskrivelse.

 

 Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som helsefagarbeider, annen fagutdanning kan vurderes, erfaring og egnethet vektlegges.
 • Ønskelig med erfaring med målrettet miljøarbeid
 • Det kreves politiattest ved ansettelse, ikke eldre enn 3 måneder.
 • Førerkort klasse B

 Ved en eventuell ansettelse må du fremvise og fylle ut:

 •   Politiattest, (ikke eldre enn 3 måneder) i hht. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.
 •   Egenerklæringsskjema for MRSA og tuberkulose.

 

 Personlige egenskaper:

• Gode samarbeidsevner og bidra positivt i arbeidsmiljøet.

• Evne til å jobbe selvstendig og i team.

• Godt humør og være fleksibel.

• Ansvarsbevisst og strukturert.

• Evne til å jobbe målrettet.

• Engasjert og motivert i arbeidet.

• Du må like å være i fysisk aktivitet.  

Personlig egnethet vil bli spesielt vektlagt.

 

Vi tilbyr:

Ett godt arbeidsmiljø med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer i fantastiske nye og moderne lokaler på Skytterhusfjellet i Kirkenes. Våre ansatte har mangfoldig bakgrunn, og mange har lang erfaring. Vi tilbyr systematisk og god opplæring med veiledning jevnlig de tre første måneder. 

Flyttegodtgjøring etter avtale.

Lønn etter kvalifikasjoner. Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, regler og tariffavtale, herunder 6 måneders prøvetid. Vi har en god pensjonsordning. Pensjonsinnskudd trekkes med 2 %

 

Søknad sendes: 

Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere til å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret tlf: 78 97 76 00.

Søkere bes oppgi to referanser i søknaden. Attester og vitnemål skal ikke legges ved, men medbringes ved eventuelt intervju eller etter forespørsel. Disse vil ikke bli returnert. 

Sør-Varanger kommune praktiserer meroffentlighet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentlighet. 

Det er ikke ønskelig med kontakt fra annonseselgere eller formidlingsbyrå.

Del på:

Referansenummer:

24/2295

Fylke:

 • Finnmark

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

18.08.2024

Tiltredelse:

01.09.2024

Arbeidssted:

Monumentveien bofellesskap team 1

Kontaktpersoner:

Hjemmeside:

http://www.svk.no

Adresse:

Rådhusplassen 3 9900 Kirkenes

Kart: