Enhet for heldøgns omsorg

Er du vår nye sykepleier?

Sykepleier

Vi søker sykepleier til Tangenlia omsorgssenter, og håper du vil være med på laget vårt! 

Tangenlia omsorgssenter er nylig etablert som én avdeling under enhet for heldøgns omsorg. Avdelingen tilbyr heldøgns omsorg og har 19 leiligheter fordelt på to etasjer, samt 8 rom samlokalisert som et bofelleskap. 

Som sykepleier hos oss vil du ha ansvar for å utøve sykepleiefaglige oppgaver tilknyttet pasientene, og delta i veiledning og undervisning av pasienter, pårørende og kollegaer. 

 

 Kvalifikasjoner:

  • Norsk autorisasjon som sykepleier.
  • God norsk skriftlig og muntlig framstillingsevne.
  • Søkere med annet språk enn norsk som morsmål må dokumentere språknivå B2.

Ved en eventuell ansettelse må du fremvise og fylle ut:

  •  Politiattest, (ikke eldre enn 3 måneder) i hht. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.
  •  Egenerklæringsskjema for MRSA og tuberkulose.

 

Personlige egenskaper: 

  • Ha gode samarbeidsevner og kommunisere tydelig.
  • Være selvstendig og strukturert.
  • Være opptatt av at brukerne skal ha gode og meningsfylte dager.  

Personlig egnethet vil bli vektlagt

 

Vi tilbyr:

Ved nytilsetting tilbys følgende lønn;

Ansiennitet:         0 - 9 års ans.                 10 års ans.            16 års ans.

Årslønn:               578.600,00                    628.600,00            656.400,00 

Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, regler og tariffavtale, herunder 6 måneders prøvetid. Vi har en god pensjonsordning. Pensjonsinnskudd trekkes med 2 %. Flyttegodtgjøring etter avtale.

 

Jobbe og bo i Sør-Varanger: Ved å bo og jobbe i Sør-Varanger kommune får du «litt av alt»: gode muligheter for friluftsliv, jakt og fiske på vidstrakte vidder i flott turterreng; småbyliv med kafeer/restauranter. Vi har et levende og allsidig idretts- og kulturtilbud, og et universitetstilbud fra UIT Norges Arktiske Universitet, Campus Kirkenes. Vi ligger sentralt til i regionen og har gode flyforbindelser til hovedstaden og Nordens Paris.  

For mer informasjon, se www.sprenggrenser.no.   

Jobb hos oss: Jobb hos oss - Sør-Varanger kommune (svk.no) 

 

Søknad sendes: 

Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere til å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret tlf: 78 97 76 00. 

Søkere bes oppgi to referanser i søknaden. Attester og vitnemål skal ikke legges ved, men medbringes ved eventuelt intervju eller etter forespørsel. Disse vil ikke bli returnert. 

Sør-Varanger kommune praktiserer meroffentlighet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentlighet. 

Det er ikke ønskelig med kontakt fra annonseselgere eller formidlingsbyrå. 

 

Del på:

Referansenummer:

24/2151

Fylke:

  • Finnmark

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

21.07.2024

Arbeidssted:

Tangenlia Omsorgssenter

Hjemmeside:

http://www.svk.no

Adresse:

Pasvikveien 62 9900 Kirkenes

Kart: