Sør-Varanger kommune HBO Solgløtt (rehab- og kortidsavdeling)

Ergoterapeut

Vi har ledig fast 100% stilling som ergoterapeut på korttids- og rehabiliteringsavdelingen i Sør-Varanger kommune, og søker nettopp Deg!

Kort om stillingen

Korttids- og rehabiliteringsavdelingen Solgløtt er lokaliset på Wesselborgen, Kirkenes. Avdelingen har 10 rehabiliterings- og korttidsplasser. Stillingen skal også gi tjenster på Prestøyhjemmet sykehjem. Avdelingen samarbeider tett med andre instanser i kommunen slik som ergoterapitjenesten, fysioterapitjenesten, hjemmebasert omsorg og sykehusets rehabiliteringsavdeling. Kommunens akuttseng er ogaså plassert på rewhabiliterings- og korttidsavdelingen. 

Stillingens hovedarbeidsoppgaver:

Stillingen som ergoterapeut er underlagt avdelingsleder på Solgløtt. Som ergoterapeut har du ansavret for oppfølging av korttids- og rehabiliteringspasienter på avdelingen, samt bistå med din faglige kompetanse for beboere på Prestøyhjemmet sykehjem. Du bistår sammen med sykepleiere, helsefagarbeidere og fysioterapeuter slik at pasientene når de mål som de har sat seg. "Hva er viktig for deg" er en viktig retningsgivende metode for hvordan du arbeider. Som ergoterapeut har du ansvar for:

  • Kartelegging og funksjonsvurderinger
  • Tilrettelegging og tilpasning av aktiviteter 
  • Bidra til økt aktivitet på rehabiliterings- og korttidsavdelingen samt sykehjem.
  • Dra på hjemmebesøk med boligtilpasning av egnet bolig.

Du har tett samarbeid med fysioterapeut i sykehjem og rehabiliterings- og korttidsavdeligen og andre relevante samarbeidspartnere. Vi tilbyr veiledningsavtale med kommunal ergoterapitjeneste og du er en del av fagnettverket i den kommunale ergoterapitjenesten..

Kvalifikasjoner for stillingen:

  • Autorisasjon som ergoterapeut
  • Ønskelig med kjennskap til Visma Profil
  • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Ved eventuell ansettelse må du fremvise og fylle ut:

  • Politiattest, (ikke eldre enn 3 måneder) i hht. Helse-og omsorgstjenesteloven § 5-4.
  • Egenerklæringsskjema for MRSA og tuberkulose.

Vi tilbyr:

Lønn etter kvalifikasjoner. Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, regler og tariffavtale, herunder 6 måneders prøvetid. Vi har en god pensjonsordning. Pensjonsinnskudd trekkes med 2 %. Flyttegodtgjørelse etter avtale. 

Søknad sendes: 

Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere til å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret tlf: 78 97 76 00.

Søkere bes oppgi to referanser i søknaden. Attester og vitnemål skal ikke legges ved, men medbringes ved eventuelt intervju eller etter forespørsel. Disse vil ikke bli returnert.

Sør-Varanger kommune praktiserer meroffentlighet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentlighet.

Det er ikke ønskelig med kontakt fra annonseselgere eller formidlingsbyrå.

 

Del på:

Referansenummer:

24/2131

Fylke:

  • Finnmark

Jobbtype:

Fast

Søknadsfrist:

21.07.2024

Tiltredelse:

19.08.2024

Arbeidssted:

Kirkenes

Kontaktpersoner:

Hjemmeside:

http://www.svk.no

Adresse:

Postboks 406 9901 Postboks 406

Kart: