Helse, omsorg og velferd ( administrasjon)

Enhetsleder

Om stillingen:

Helse, omsorg og velferd trenger flere dyktige enhetsledere med på laget og søker etter nettopp deg!

Stillingen inngår i kommunalsjefens strategiske ledergruppe, og vil ha overordnet ansvar for Forvaltning og administrasjon (tildeling av helse og omsorgstjenester, koordinerende enhet/ barnekoordinator, system administrasjon, merkantile) og Utviklingssenter for hjemmetjenester og sykehjem inkl. Fag- og utviklingsavdeling.

Enhetsleder har et overordnet ansvar for saker innen disse fagområder og har ansvar for å følge opp avdelingene med fokus på økonomi, fag, HMS, personal og administrasjon. Enhetsleder har direkte personalansvar for avdelingslederne i enheten.

Denne stillingen har også ansvar for:

- Overordnet samhandling med spesialisthelsetjensten herunder oppføging av tjenesteavtaler.

- Kvalitetssikring av vedtak i samarbeid med aktuelle parter.

- Utvikling og forbedringsarbeid.

- Ansvar for tilsyn med tjenester fra private herunder også BPA.

- Administrativ representant i rådsmøter.

Sektoren er under omstilling og oppgaver og ansvar kan endres.

 

Vi ønsker en leder som:

 • Er tydelig, modig, involverende, målrettet og synlig.
 • Motiverer og trygger til felles insats for utvikling av tjenester med høy kvalitet samt klarer å se kommunen som helhet.
 • Er beslutningsdyktig, resultatorientert og en god strateg.
 • Har god forståelse for økonomi og rammebetingelser, har evne til å utøve tydelig lederskap, får til omstilling og rasjonell drift.
 • Har en lederstil som preges av relasjonelle ferdigheter, er støttende, veileder og ser utviklingsmuligheter.
 • Har fokus på gode prosesser og involvering.
 • Kommuniserer resultater, identifiserer utfordringer og følger opp tiltak.
 • Samhandler godt med samarbeidspartnere i og utenfor enheten.
 • Behersker norsk godt, både skriftilig og muntlig og evner å formulere gode saksfremlegg og notater.
 • Har god datakompetanse (word,excel,powepoint, outlook m.m).

 

Kvalifikasjonskrav:

 • Minimum 3-årig relevant høyere utdanning. 
 • Videreutdanning innen organisasjon og ledelse, evnt. interesse for å ta lederutdanning.
 • Ledererfaring fortrinnsvis fra helse, omsorg og velferd.

Det blir lagt vekt på personlige egenskaper ved tilsetting.

Ved en eventuell ansettelse må du fremvise og fylle ut: 

 •  Politiattest, (ikke eldre enn 3 måneder) i hht. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.

 

Vi tilbyr:

 • En utfordrende lederstilling med krevende oppgaver.
 • En spennende jobb med svært gode muligheter for læring og utvikling av deg selv som leder.
 • Dyktige og aktive kollegaer som gjør hverandre gode og sammen skaper et godt arbeidsmiljø.
 • Flyttegodtgjøring og lønn etter avtale.

Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, regler og tariffavtale, herunder 6 måneders prøvetid. Vi har en god pensjonsordning. Pensjonsinnskudd trekkes med 2 %

 

Jobbe og bo i Sør-Varanger:

Ved å bo og jobbe i Sør-Varanger få du en rekke økonomiske fordeler Støtte og stipendordninger - Sør-Varanger kommune (svk.no), som lavere fellesskatt og lavere strømutgifter. Gratis barnehageplass. Nedskriving av studiegjeld, maksimalt 30.000 kroner hvert år. 

For mer informasjon om Sør-Varanger: Kirkenes24 - En digital plattform. Sine lokale nyheter og aktiviteter.

 

Søknad sendes:

Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere til å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret tlf: 78 97 76 00.

Søkere bes oppgi to referanser i søknaden. Attester og vitnemål skal legges ved elektronisk. 

Sør-Varanger kommune praktiserer meroffentlighet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentlighet.

Det er ikke ønskelig med kontakt fra annonseselgere eller formidlingsbyrå. 

Del på:

Referansenummer:

24/2212

Fylke:

 • Finnmark

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

21.07.2024

Arbeidssted:

Helse, omsorg og velferd

Kontaktpersoner:

Hjemmeside:

http://www.svk.no

Adresse:

Rådhusplassen 3 9900 Kirkenes

Kart: