Enhet for mestring og habilitering, Monumentveien omsorgsboliger

Vernepleier/sykepleier

Kort om stillingen:

Enhet for mestring og habilitering søker vernepleier/sykepleier i 100% fast stilling ved Monumentveien omsorgsboliger. 

 

Enhet:

Monumentveien omsorgsboliger yter tjenester til personer med ulike bistandsbehov bosatt i omsorgsboligen og i egne leiligheter i områdene Kirkenes-Hesseng. 

Vi har som målsetning å bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og ha en aktiv og meningsfull tilværelse. Der trivsel, selvbestemmelse og tillitsskapende arbeid tillegges stor vekt. 

Monumentveien omsorgsbolig består av to avdelinger, og har en flott tverrfaglig sammensatt personalgruppe bestående av vernepleiere, helsefagarbeidere, fagarbeidere og pleiemedarbeidere. 

Stillingen er i todelt turnus, med arbeid hver tredje helg. Stillingen har per i dag noen langvakter knyttet til ukedager, men dette er mulig å tilpasse. 

Som vernepleier/sykepleier vil har du fast avsatt tid i turnus dagtid, to dager i uken til fagutvikling og administrasjon av tiltak og brukeroppfølging.  

 

Hovedarbeidsoppgaver:

• Faglige utfordringer, både innenfor tradisjonelt miljøarbeid, psykiatri og somatikk.

• Saksutrede i fht. enkeltvedtak etter HOL og vedtak fattet etter HOL kap.9.

• Faglig arbeid med observasjon, veiledning, motivering, gjennomføring og evaluering av tiltak.

• Samarbeide med brukere, pårørende og andre aktuelle instanser.

• Faglig veiledning og internundervisning i avdelingene og enheten.

• Medikamenthåndtering. 

Øvrige arbeidsoppgaver vil fremkomme av gjeldende stillignsbeskrivelse.  

 

 Kvalifikasjoner:

• Vernepleier/sykepleier med norsk autorisasjon. Fortrinnsvis vernepleier, men erfaring og egnethet vektlegges. 

• Førerkort klasse B.

 Ved en eventuell ansettelse må du fremvise og fylle ut:

  •   Politiattest, (ikke eldre enn 3 måneder) i hht. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.
  •   Egenerklæringsskjema for MRSA og tuberkulose.

 

 Personlige egenskaper:

• Gode samarbeidsevner og bidra positivt i arbeidsmiljøet.

• Evne til å jobbe selvstendig og i team.

• Godt humør og være fleksibel. 

• Ansvarsbevisst og strukturert. 

• Evne til å jobbe målrettet. 

• Engasjert og motivert i arbeidet.  

Personlig egnethet vil bli spesielt vektlagt.

 

Vi tilbyr:

Ett godt arbeidsmiljø med mange spennende utfordringer i fantastiske nye og moderne lokaler på Skytterhusfjellet i Kirkenes. Våre ansatte har mangfoldig bakgrunn, og mange har lang erfaring. Vi tilbyr systematisk og god opplæring med veiledning jevnlig de tre første måneder.

Flyttegodtgjøring etter avtale.

Lønn etter kvalifikasjoner. Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, regler og tariffavtale, herunder 6 måneders prøvetid. Vi har en god pensjonsordning. Pensjonsinnskudd trekkes med 2 %

 

Søknad sendes: 

Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere til å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret tlf: 78 97 76 00.

Søkere bes oppgi to referanser i søknaden. Attester og vitnemål skal ikke legges ved, men medbringes ved eventuelt intervju eller etter forespørsel. Disse vil ikke bli returnert.

Sør-Varanger kommune praktiserer meroffentlighet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentlighet.

Det er ikke ønskelig med kontakt fra annonseselgere eller formidlingsbyrå.

Del på:

Referansenummer:

24/1588

Fylke:

  • Finnmark

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

18.08.2024

Tiltredelse:

Snarest

Arbeidssted:

Monumentveien omsorgsboliger

Kontaktpersoner:

Hjemmeside:

http://www.svk.no

Adresse:

Rådhusplassen 3 9900 Kirkenes

Kart: