Sør-Varanger kommune Plan- og utvikling

Geodataingeniør

Kort om stillingen: 

Sør-Varanger kommune har ledig 100% fast stilling som geodataingeniør ved plan- og utviklingsavdelingen. 

Er du på jakt etter en spennende stilling innen geodata og geografiske informasjonssystemer (GIS)? Mener du at data og GIS-teknologi skal bidra til utforming av fremtidig samfunnsutvikling? Da har vi en ledig stilling som geodataingeniør. I denne stillingen inviteres du til å ta i bruk din teknologiske interesse og dine god samarbeidsevner og bidra til å realisere potensiale i geodata, GIS-programvare og skape merverdier. 

Hovedarbeidsoppgaver:

 • Kontroll, forvaltning og tilgjengeliggjøring av geodata samt matrikkelføring.
 • Bistå med føring og retting matrikkelen.
 • Ansvar for stedsnavn og adressering.
 • Kontroll og ajourføring av planregisteret.
 • Formidle, samhandle og gi opplæring bruk  av kart og GIS-applikasjoner kommunen.
 • Kommunen er stadig utvikling, og endring arbeidsoppgaver må påregnes.

Kvalifikasjonskrav:

 • For stillingen kreves minimum bachelorgrad fra høyskole/universitet med relevant fagkrets, fortrinnsvis innenfor geomatikk/GIS og IT.
 • Søker med god og relevant realkompetanse og erfaring som ikke fullt utfyller de formelle kravene til utdanning, kan også bli vurdert. 
 • Gode IT-kunnskaper.
 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig. 

I tillegg er det ønskelig med: 

 • Erfaring med  GIS og annen relevant programvare, men nyutdannede er også velkommen til å søke.
 • Erfaring fra arbeid med matrikkel og veiledning av publikum.
 • Kompetanse tegning og produksjon av plankart.

Personlig egnethet:

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Serviceorientert.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

Lønn etter kvalifikasjoner. Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, regler og tariffavtale, herunder 6 måneders prøvetid. Vi har en god pensjonsordning. Pensjonsinnskudd trekkes med 2%. Flyttegodtgjørelse gis etter avtale. 

Vi på plan- og utviklingsavdelingen:

Avdelingen arbeider med samfunns- og næringsutvikling og dekker fagområder som samfunns- og arealplanlegging, byggesak, geodata og oppmåling, bolig- og næringstomter, naturforvaltning og friluftsliv, landbruk og folkehelsearbeid. Avdelingen er en sentral støttespiller i kommunens utviklingsarbeid og for de som vil bygge og bo i Sør-Varanger.

Kommunen vil utvikle seg mot Kommune 3.0, Samskapingskommune, hvor dialog og samskaping gjennom medvirkning, innbyggerinvolvering og medborgerdialog beskriver hvordan vi kan jobbe sammen om å løse framtidens utfordringer.

Jobbe og bo i Sør-Varanger: 

Sør-Varanger kommune ligger i Øst-Finnmark med grense til Finland og Russland. Ved å bo og jobbe i Sør-Varanger får du en rekke økonomiske fordeler, som nedskriving av studiegjeld, lavere fellesskatt og lavere strømutgifter. Sjekk www.sprenggrenser.no for mer informasjon om det å jobbe og bo i Sør-Varanger. 

Søknad sendes: 

Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere til å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret telefon 78977600. 

Søkere bes oppgi to referanser i søknaden. Attester og vitnemål skal vedlegges elektronisk. Det gjøres oppmerksom på søkere ikke skal oppgi BANK-ID informasjo i søknadsprosessen.  

Sør-Varanger kommune praktiserer meroffentlighet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlisten. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver ska få kjennskap til at man søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentlighet. 

Det er ikke ønskelig med kontakt fra annonseselgere eller formidlingsbyrå. 

 

 

 

Del på:

Referansenr:

23/261

Fylke:

 • Troms og Finnmark

Jobbtype:

Fast

Søknadsfrist:

12.02.2023

Tiltredelse:

Snarest

Arbeidssted:

Rådhuset

Kontaktpersoner:

Frans Ove Eriksen

tlf: 78 97 74 81

mob: 41 33 95 94

Hjemmeside:

http://www.svk.no

Adresse:

Rådhusplassen 3 9900 Kirkenes