Sør-Varanger kommune Hjemmebasert omsorg

Sykepleier hjemmebasert omsorg, Bugøynes

 

Sykepleier søkes! 

Vi har nå ledig 1/1 fast sykepleiestilling i Hjemmebasert omsorg avd Bugøynes. Bugøynes er kommunens vakre perle, halvannen times kjøretur fra Kirkenes. Her finner du badestrander, uteaktivteter og koselige mennesker som ønsker å gjøre en forskjell. 

Vi søker positiv, omgjengelig og lojal medarbeider med god arbeidskapasitet, som ønsker å være med å påvirke fremtidens omsorgstjeneste i Sør-Varanger kommune. 

Vi søker deg som er løsningsorientert og som trives i møtet med pasienter og pårørende. Du har interesse og kompetanse om veiledning, motivering og opplæring, og er en god rollemodell for dine kollegaer. 

Vi ønsker også at du har evne til å ta ansvar og jobbe selvstendig. I tillegg er du tydelig, ærlig og viser stor grad av fleksibilitet for de omskiftningene som daglig preger vår tjeneste.  

Ved eventuell ansettelse av interne søkere kan det bli ledig andre aktuelle sykepleierstillinger.  

Hovedmål:

Hjemmebasert omsorg (HBO) har som målsetting at alle innbygge kommune skal kunne bo i eget hjem så lenge de selv ønsker.  

Sør-Varanger kommune skal ha en brukerorientert tjeneste med effektiv bruk av eksisterende ressurser.
 
Sør-Varanger kommune skal sikre at alle brukere uavhengig av alder, diagnose kan bo i eget hjem så lenge som mulig.   
    
Sør-Varanger er en stor kommune i utstrekning. For å kunne gi en basene spredt rundt på flere steder i kommunen. Stillingen i denne plassert pr tiden i Bugøynes. Stillingen er en sykepleierstilling i todelt turnus med jobb hver 3. helg.

Hovedarbeidsoppgaver:

 • Sikre at det planlegges, igangsettes og evalueres tiltak forordnet av lege.   
 • Sikre at det planlegges og igangsettes tiltak i samsvar med gjeldende vedtak og brukers behov.  
 • Gi skriftlig uttalelse til nærmeste leder ved endring i brukernes behov for tjenester.  
 • Delta i prioritering og samordning av tiltak, slik at ressursene til enhver tid brukes økonomisk forsvarlig.  
 • Bistå i det daglige arbeidet, slik at avdelingens arbeidsoppgaver utføres på en forsvarlig måte.  
 • Forestå medisinering etter legens forordning og gjeldende retningslinjer.  
 • Veiledningsansvar for medarbeidere, brukere og pårørende.  
 • Veiledningsansvar for studenter, elever og lærlinger med praksis i avdelingen.  
 • Utføre oppgaver tillagt arbeidsområdet etter behov eller delegasjon fra avdelingsleder og enhetsleder.  
 • Foreta vurderingsbesøk for å kartlegge og utrede søknader på pleie og omsorgstjenester.  
 • Daglig dokumentasjon av sykepleietiltakene som utføres. Dette gjøres i Profil.  

Kvalifikasjonskrav:

 • Offentlig godkjent/autorisert sykepleier.   
 • Relevant praksis og kompetanse innenfor tjenestens virksomhetsområder.
 • Datakunnskaper. 
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig, krav om språkferdighet på B2-niva.  

Sertifikat kl. B manuelt gir. 

Personlig egnethet:

 • Evne til å jobbe selvstendig og i team.  
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. 

Personlig egnethet vektlegges. 

Vi tilbyr

Lønn etter kvalifikasjoner. Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, regler og tariffavtale, herunder 6 måneders prøvetid. Vi har en god pensjonsordning. Pensjonsinnskudd trekkes med 2 %. Flyttegodtgjørelse etter avtale. 

Søknad sendes:

Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere til å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret tlf: 78 97 76 00.

Søkere bes oppgi to referanser i søknaden. Attester og vitnemål skal legges ved elektronisk. 

Sør-Varanger kommune praktiserer meroffentlighet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentlighet.

Det er ikke ønskelig med kontakt fra annonseselgere eller formidlingsbyrå.

 

 

 

 

 

Del på:

Referansenr:

23/332

Fylke:

 • Troms og Finnmark

Jobbtype:

Fast

Søknadsfrist:

19.02.2023

Tiltredelse:

01.05.2023

Arbeidssted:

Hjemmebasert avd Bugøynes

Kontaktpersoner:

Hanne Ingilæ

tlf: 78971747

mob: 40496189

Irene Arvola

tlf: 98268426

Hjemmeside:

http://www.svk.no

Adresse:

Bugøynes 9935 Bugøynes