Sør-Varanger kommune NAV Sør-Varanger

Veileder/merkantil stilling NAV Sør-Varanger

Kort om stillingen:

NAV Sør-Varanger har ledig stilling som veileder i 50% fast stilling, innholdet i stillingen kan variere mellom merkantile oppgaver, veiledning/oppfølging. Her kan du være med på å utforme stillingen!

For deg med pågangsmot og engasjement, og som ønsker å gjøre en forskjell, har NAV Sør-Varanger ledig stilling i vårt service og veiledningsteam, stillingen er i utgangspunktet 50% stilling, som kan kombineres med studier, gradert uføregrad eller annen type jobb mm.

Vi søker deg som er utadvendt og positiv, serviceinnstilt og som vil være med på å utgjøre en forskjell i samfunnet.

Vi ser etter deg som kan inkludere og jobbe aktivt sammen med brukere for å bedre deres livssituasjon - og ønsker å være en pådriver for nettopp dette- og som er stabil. Vi er fleksible med innhold til stillingen, men ser i hovedsak etter kollega som kan jobbe innenfor mer kortvarig oppfølging av brukere, råd og veiledning, lettere saksbehandling, evt og/eller også merkantile arbeidsoppgaver.

Hovedarbeidsoppgaver:

 • Oppfølging av et avgrenset antall brukere med ulikt hjelpebehov.
 • Lettere saksbehandle etter Lov om sosiale tjenester i NAV.
 • Veilede i bruk av selvbetjeningsløsninger.
 • Være en del av vaktplan i vårt mottak.
 • Noe merkantile oppgaver kan medregnes.

NAV er i stadig endring: Andre arbeidsoppgaver vil måtte påberegnes, dette innebærer også arbeid i andre team ved NAV Sør-Varanger.

Kvalifikasjoner:

 • 3-årig høyere utdanning fra universitet/høyskole, utdanningskrav kan fravikes ved relevant erfaring fra lignende arbeid i NAV eller fra samme type arbeid i andre virksomheter.
 • Utdanning innenfor Sosialt arbeid er å foretrekke, men utdanningsretning kan fravikes.
 • God fremstillingsevne, muntlig så vel om skriftlig.
 • Utpreget serviceholdning.
 • God relasjonsbygger og som viser stabilitet.
 • Kunnskap og ferdigheter innen IKT.

Personlige egenskaper:

 • Uredd, positiv og et ønske om å bidra til forskjell.
 • Kjennskap til NAVs mål, visjoner og verdier.
 • Ha genuin interesse for arbeid med brukere som trenger bistand: Gi hjelp til selvhjelp.
 • Ha solid brukerfokus med utpreget serviceholdning.
 • Evne til å bygge relasjoner, tenke helhetlig.
 • Arbeider selvstendig og strukturert.
 • Positiv fremtoning, tar ansvar og vise stolthet til jobben.
 • Være fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver og være en bidragsyter til godt arbeidsmiljø.

Personlig egnethet vil vektlegges sterkt.

NAV tilbyr deg:

 • Spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde.
 • Et sterkt fagmiljø med dyktige og engasjerte medarbeidere som aktivt jobber for å få mennesker ut i arbeid/aktivitet, og som vil gi deg glede i din arbeids hverdag.
 • Et inkluderende arbeidsliv.
 • Gode muligheter for faglig utvikling.

NAV er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett, alder, funksjonshemning, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Menn oppfordres særskilt til å søke.

Lønn etter kvalifikasjoner. Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, regler og tariffavtale, herunder 6 måneders prøvetid. Vi har en god pensjonsordning. Pensjonsinnskudd trekkes med 2 %.

Søknad sendes:

Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere til å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret tlf. 78 97 76 00.

Søkere bes oppgi to referanser i søknaden. Attester og vitnemål skal vedlegges elektronisk Det gjøres oppmerksom på at søkere ikke skal oppgi BANK-ID i søknadprosessen. 

Sør-Varanger kommune praktiserer meroffentlighet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlisten. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentlighet. 

Det er ikke ønskelig med kontakt fra annonseselgere eller formidlingsbyrå. 

 

Del på:

Referansenr:

23/331

Fylke:

 • Troms og Finnmark

Jobbtype:

Fast

Søknadsfrist:

12.02.2023

Tiltredelse:

Snarest

Arbeidssted:

NAV Sør-Varanger

Kontaktpersoner:

Hilde Michelsen

mob: 410 61 836

Hjemmeside:

http://www.nav.no

Adresse:

Dr. Wessels gate 19 9900 Kirkenes