Barentshallene Sør-Varanger KF

Servicemedarbeidere Barentshallene

Barentshallene Sør-Varanger KF er et kommunalt foretak med ansvar for drift, forvaltning, vedlikehold og utvikling av Barentshallen, Kirkenes Aktivitetspark, Fjellhallen, Barentsbadet samt kommunale skiløyper, parker, friluftsområder og scooterløyper i Sør-Varanger kommune. Foretakets organer er styret og daglig leder. Sør-Varanger kommunestyre er overordnet foretakets organer.  Foretaket har for tiden 15 årsverk og er en organisasjon i stadig utvikling og endring

Vi søker nå etter flere servicemedarbeidere i 100% og i 50% faste stillinger, samt tilkallingsvikarer. 

Stillingene vil inngå i turnusordning med vakter i hovedsak på ettermiddager og i helger ved Barentsbadet Kirkenes. 

 

Arbeidsoppgaver: 

- Vakthold/ tilsyn/ monitorvakt.

- Veiledning og service overfor brukere og ordinært publikum.

- Enkelt vedlikeholdsarbeid, også innen enkel vannbehandling. 

- Daglig renhold. 

- Salg/ billettering. 

- Tilbereding av mat.

  

Til stillingene ønsker vi søkere med gode samarbeidsevner, som er utpreget serviceinnstilt, og som ser en viktig oppgave i å være foretakets positive bindeledd overfor våre brukere og publikum. Det stilles videre krav om god svømmedyktighet, mestre neddykk m/klær til 4 m, samt kunnskap om livreddende førstehjelp. Praktisk prøve må gjennomføres og bestås. Teoretisk opplæring vil tilbys. Søkere bør ha kjennskap til data. Livreddere må være over 18 år og helst ha førerkort kl. B. 

Det tas forbehold om endring i tjenestested, ansvars- og arbeidsområde samt eventuelle tilpasninger i stillingens innhold etter foretakets endrede behov. Vi vil kreve en høy grad av fleksibilitet av våre ansatte.

På grunn av arbeidets karakter må politiattest fremlegges ved ansettelse, jfr politiregisterloven § 39. Helseattest fremlegges ved forespørsel

 

Vi tilbyr et aktivt og voksende arbeidsmiljø. Lønn etter kvalifikasjoner. Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, regler og tariffavtale, herunder 6 måneders prøvetid. Vi har en god pensjonsordning. Pensjonsinnskudd trekkes med 2 %. Fri gruppeliv- og ulykkesforsikring

 

Søknad sendes:

Barentshallene Sør-Varanger KF ønsker å motta alle søknader elektronisk, og ber søkere benytte vårt elektroniske søknadssenter. 

Søkere bes oppgi to referanser i søknaden. Attester og vitnemål skal vedlegges elektronisk. Det gjøres oppmerksom på at søkere ikke skal oppgi BANK-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det er ikke ønskelig med kontakt fra annonseselgere eller formidlingsbyrå.

 

Del på:

Referansenr:

23/345

Fylke:

  • Troms og Finnmark

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

12.02.2023

Tiltredelse:

Snarest

Arbeidssted:

Barentshallene

Kontaktpersoner:

Hjemmeside:

http://www.svk.no

Adresse:

Rådhusplassen 3 9915 Kirkenes