Psykisk helse- og rustjeneste

Miljøterapeut

Kort om stillingen

Ledig vikariat i 100% stilling med mulighet for forlengelse som miljøterapeut ved avdeling for psykisk helse og rus for deg som er sykepleier, vernepleier, sosionom, ergoterapeut eller barnevernspedagog. Vikariatet er tidsbegrenset for perioden fra tiltredelse til og med mars 2024, med mulighet for forlengelse.   

Avdeling for psykisk helse og rus er en del av Barne- og familieenheten. Avdelingen består av et miljøteam, et rusteam, et psykisk helseteam og en aktivitetsleder. Stillingen har sitt arbeidssted i psykisk helseteam lokalisert på Spareland.

Vi er en tverrfaglig tjeneste som har barnevernpedagoer, vernepleier, ergoterapeuter, sosionomer, sykepleier, helsefagarbeider og assistenter i vår personalgruppe. Tilsammen 19,5 årsverk. 

Vi er et lavterskel tilbud som gir hjelp til barn, unge og voksne som har problemer i forhold til psykisk helse og/eller rusavhengighet. Kommunepsykologen er samlokalisert med vår tjeneste. 

Hovedarbeidsoppgaver:

 • Oppfølging av brukere gjennom støttesamtaler og miljøterapi. 
 • Samarbeid med brukere, deres familie, nettverk og hjelpeapparatet.  
 • Koordinatortjenester rundt enkelt brukere. 
 • Deltakelse i FACT team i inntil 50 % av stillingen. 
 • Veiledning, undervisning og rådgivning.
 • Bidra til å utvikle en faglig god tjeneste.

Kvalifikasjoner:

 • 3-årig helse- eller sosialfaglig høyskoleutdanning med videreutdanning i psykisk helse/rus arbeid eller tilsvarende.   
 • Erfaring fra psykisk helse-/rusarbeid i kommune eller spesialisthelsetjenesten.
 • God framstillingsevne i norsk muntlig og skriftlig.

Førerkort klasse B med manuell gir. 

Personlig egenskaper:

 • Må kunne arbeide selvstendig, være fleksibel og ha gode samarbeidsevner. 
 • Godt humør og arbeidsglede. 
 • Fysisk i stand til å være med på aktiviteter og motivere andre til å delta. 

Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

Ved en eventuell tiltredelse må du fremvise: 

 • Politiattest (ikke eldre enn 3 måneder), i hht Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.
 • Egenerklæringsskjema for MRSA og tuberkulose. 

Vi tilbyr:

 • En spennende og utfordrende jobb. 
 • Utvikling som fagperson.
 • Varierte arbeidsoppgaver der ingen dager er like. 
 • Dyktige kollegaer og et godt arbeidsmiljø.
 • Flyttegodtgjøring etter avtale.
 • Lønn etter kvalifikasjoner. Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, regler og tariffavtale, herunder 6 måneders prøvetid. Vi har en god pensjonsordning. Pensjonsinnskudd trekkes med 2 %

Søknad sendes:

Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere til å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret tlf: 78 97 76 00.

Søkere bes oppgi to referanser i søknaden. Attester og vitnemål skal vedlegges elektronisk. Det gjøres oppmerksom på at søkere ikke skal oppgi BANK-ID i søknadsprosessen. 

Sør-Varanger kommune praktiserer meroffentlighet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentlighet.

Det er ikke ønskelig med kontakt fra annonseselgere eller formidlingsbyrå.

 

Del på:

Referansenr:

23/330

Fylke:

 • Troms og Finnmark

Jobbtype:

Vikariat

Søknadsfrist:

19.02.2023

Tiltredelse:

Snarest

Kontaktpersoner:

Anita Gade-Lundlie

mob: 93420434

Gøril Jensen

mob: 99 79 65 59 eller 40 01 78 00

Hjemmeside:

http://www.svk.no

Adresse:

Storgata 2 9900 Kirkenes