Sandnes og Bjørnevatn skole

Barne- og ungdomsarbeider ved Sandnes og Bjørnevatn skole

Enhet:

Sandnes og Bjørnevatn skole er en 1-10 skole med 315 elever. Skolen åpnet høsten 2019 og har godt utstyrte undervisningslokaler og et fantastisk uteområde. SFO har i dag 76 barn som trives i et aktivt og engasjerende miljø. 

 

Om stillingen:

Vil du bli med på et spennende lag? "Sammen skaper vi fremtiden."

Da en av våre dyktige ansatte har valgt seg en annen spennende stilling trenger vi en engasjert og dyktig barne- og ungdomsarbeider for å være med oss å sammen skape fremtiden.

Vi har ledig en 100% fast stilling som Barne- og ungdomsarbeider. Stillingen er delt mellom skole og SFO.

I skolen tar du del i tilrettelegging og oppfølging rundt elever sammen med lærere.

På SFO er du en del av en engasjert gjeng som skaper gode aktiviteter for elevene etter skoletid.

Vi søker en barne- og ungdomsarbeider som er en god relasjonsarbeider og kunnskapsformidler som skal gi barn og unge en god barndom. Barne- og ungdomsarbeideren skal bidra og delta i lek, aktiviteter og læringssituasjoner.

Som barne- og ungdomsarbeider planlegger, tilrettelegger og gjennomfører du ulike pedagogiske tilbud for barn og ungdom for å stimulere til vekst og utvikling. 

Barne- og ungdomsarbeideren jobber med grupper og enkeltpersoner med ulik bakgrunn. Du skal jobbe ut fra barn og unges forutsetninger som alder, funksjonsnivå og livssituasjon, og fremme hvert enkelt barn og unges fysiske og psykiske helse. 

Aktivitetene kan være blant annet lek, drama, litteratur, sang og musikk, formgivning, digital praksis og friluftsaktiviteter og andre daglige gjøremål som matlaging, stell og påkledning.

Barne- og ungdomsarbeidere hjelper lærere og annet personell ved skolen, særlig med praktisk hjelp til enkeltelever. Du jobber også tett med barn, ungdom, foresatte og kolleger.

Vi søker en barne og ungdomsarbeider som kan være med å skape samhold- mestring-kompetanse og nysgjerrighet.

 

Kvalifikasjoner:

- Fagbrev som barne- og ungdomsarbeider. 

- Det er ønskelig med relevant erfaring fra arbeid med barn og unge. 

Tilsetting er betinget av at det legges frem gyldig politiattest, jfr. Opplæringslovens § 10-9, 1 og 2 ledd, og Politiregisterloven § 39. 

 

Personlige egenskaper:  

- Kan ta avgjørelser i en hektisk arbeidshverdag .

- God relasjonskompetanse. 

- Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. 

 

Menn oppfordres til å søke.

 

Vi tilbyr:

Flyttegodtgjøring etter avtale.

Lønn etter kvalifikasjoner. Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, regler og tariffavtale, herunder 6 måneders prøvetid. Vi har en god pensjonsordning. Pensjonsinnskudd trekkes med 2 %

 

Søknad sendes:

Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk. For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret tlf: 78 97 76 00.

Søkere bes oppgi to referanser i søknaden. Attester og vitnemål skal vedlegges elektronisk. Det gjøres oppmerksom på at søkere ikke skal oppgi BANK-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Sør-Varanger kommune praktiserer meroffentlighet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentlighet.

Det er ikke ønskelig med kontakt fra annonseselgere eller formidlingsbyrå.

 

Del på:

Referansenr:

23/358

Fylke:

  • Troms og Finnmark

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

12.02.2023

Tiltredelse:

Snarest

Arbeidssted:

Sandnes og Bjørnevatn skole

Kontaktpersoner:

Hjemmeside:

http://www.svk.no

Adresse:

Nybrottsveien 27 B 9910 Bjørnevatn