Sykehjemsenheten, hjemmebasert omsorg og tjeneste for funksjonshemmede

Ferievikarer innen pleie- og omsorg

Ferievikarer

Har du lyst å oppleve lyse netter og storslått natur hvor du kan lufte tærne i hengekøye? 

Kom til Finnmark og Kirkenes i sommer! 

Tar du flyveien er Kirkenes kun en time fra Tromsø og 2 timer fra Oslo :)

Vi søker sommervikarer til våre tjenester i perioden uke 25 til og med uke 34! Vi trenger vikarer både i sykehjem, hjemmebaserte tjenester, tjenesten for funksjonshemmede, psykisk helse og rus og som brukerstyrte assistenter. 

 

Kvalifikasjoner:

Vi søker etter deg som er utdannet som:

  • Sykepleiere med norsk autorisasjon.
  • Vernepleiere/miljøarbeidere med norsk autorisasjon.
  • Helsefagarbeidere/Hjelpepleiere med norsk autorisasjon.

Vi søker også etter assistenter. 

Søkerne må ha gode norsk kunnskaper, både skriftlig og muntlig. 

For søkere i hjemmebasert omsorg er det også krav om førerkort klasse B for manuelt gir. 

Søkere til tjenesten for funksjonshemmede må like å være i fysisk aktivitet, må kunne gå i basseng og må tåle dyr. I tillegg er det krav om førerkort klasse B manuelt gir.

 

Ved en eventuell ansettelse må du fremvise og fylle ut:

-Politiattest (ikke eldre enn 3 måneder) ihht Helse- og omsorgstjenesteloven §5-4.

-Egenerklæringsskjema for MRSA og tuberkulose.

 

Lønn etter kvalifikasjoner. 

For deg som er sykepleier/vernepleier tilbyr vi følgende lønn ved nytilsetting:

Ansiennitet:         0 - 9 års ans.                 10 års ans.            16 års ans. 

Årslønn:              529 900,-                       579 900,-               597 900,-

 

For deg som sykepleier, vernepleier og helsefagarbeider tilbyr vi:

- Fri bolig - dersom du vil ordne bolig selv så dekker vi kr. 5.000 pr mnd. 

- Vi dekker reise til Kirkenes fra hjemstedet ditt en gang dersom du jobber 4 uker, og to ganger dersom du jobber 8 uker. 

- Tilskudd på kr. 6000,- for deg som jobber over 4 uker i perioden.

- Tilskudd på kr. 11.000,- for deg som jobber 8 uker eller mer. 

 

Jobbe og bo i Sør-Varanger: 

Sør-Varanger kommune ligger i Øst-Finnmark med grense til Finland og Russland. 

For mer informasjon, se www.sprenggrenser.no.     

 

Søknad sendes:

Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere til å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret tlf: 78 97 76 00.

Søkere bes oppgi to referanser i søknaden. Attester og vitnemål skal ikke legges ved, men medbringes ved eventuelt intervju eller etter forespørsel. Disse vil ikke bli returnert.

Sør-Varanger kommune praktiserer meroffentlighet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentlighet.

Det er ikke ønskelig med kontakt fra annonseselgere eller formidlingsbyrå.

 

Del på:

Referansenr:

23/122

Fylke:

  • Troms og Finnmark

Jobbtype:

Engasjement

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

02.04.2023

Tiltredelse:

19.06.2023

Arbeidssted:

Sør-Varanger kommune

Hjemmeside:

http://www.svk.no

Adresse:

Rådhusplassen 4 9900 Kirkenes