Sør- Varanger kommune Hjemmebasert Omsorg

Sykepleiere HBO

Kort om stillingen:

Enhet for hjemmebasert omsorg (HBO) i Sør-Varanger kommune har ansvar for helse og omsorgstjenester både i hjemmene og i omsorgsboligene.

Enheten er inne i en spennende utviklingsprosess der det fokuseres på faglig utvikling og samarbeid på tvers av avdelingene.

Vi har følgende stillinger ledige:

 • 1 x 100 % fast stilling i 2-delt turnus (arbeidssted for tiden HBO Bjørnevatn)
 • 1 x 100 % vikariat i 2-delt turnus (arbeidssted for tiden HBO Bjørnevatn)fram til 01.02.2024, med mulighet for fast ansettelse
 • Inntil 2 x 100 % fast stilling i 2-delt turnus (arbeidssted for tiden Tangenlia omsorgsbolig)

Vi søker positive, omgjengelige og lojale medarbeider med god arbeidskapasitet, som ønsker å være med å påvirke fremtidens omsorgstjeneste i Sør-Varanger kommune.

Vi søker deg som er løsningsorientert og som trives i møtet med pasienter og pårørende. Du har interesse og kompetanse om veiledning, motivering og opplæring, og er en god rollemodell for dine kollegaer.

Vi ønsker også at du har evne til å ta ansvar og jobbe selvstendig. I tillegg er du tydelig, ærlig og viser stor grad av fleksibilitet for de omskiftningene som daglig preger vår tjeneste. 

Ved eventuell ansettelse av interne søkere kan det bli ledig andre sykepleierstillinger. 

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for sykepleiefaglige observasjoner, tiltak og oppfølging av tjenestemottakere
 • Bidra til å sikre og yte forsvarlige tjenester. Herunder gi bistand til personlig hygiene, ernæring, medisinhåndtering og miljørettede tiltak
 • Delta i legemiddelhåndtering. Herunder sikre at denne utføres i samsvar med gjeldende forskrifter og prosedyrer
 • Følge rutiner i avdelingen, samt initiere og delta i utviklingsarbeid
 • Samarbeide tverrfaglig med fastlege, pårørende og andre kommunale instanser
 • Bidra med opplæring og faglig veiledning av kollegaer/studenter

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Ha evne til å jobbe både selvstendig og i team
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Kunnskap / beherske data som verktøy
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig tilstrekkelig til å utøve yrket forsvarlig (krav om B2)
 • Gyldig politiattest ved tiltredelse, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4
 • Egenerklæring-tuberkulose
 • MRSA

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra jobb med administrative oppgaver og turnusteknisk kjennskap er en fordel
 • Grunnleggende kjennskap til internkontroll v/ legemiddelhåndtering og Visma ressursstyring
 • Grunnleggende kjennskap til PROFIL
 • Erfaring med implementering og bruk av velferdsteknologi

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Krav om førerkort kl. B manuelt gir. 

Vi tilbyr:

 • Varierte og utfordrende oppgaver
 • Gode arenaer for læring og utvikling
 • Arbeidsglade kolleger
 • Flyttegodtgjøring etter avtale.

Lønn etter kvalifikasjoner. Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, regler og tariffavtale, herunder 6 måneders prøvetid. Vi har en god pensjonsordning.

Pensjonsinnskudd trekkes med 2 %.

Vi tilbyr lønn over tariff. Ved nytilsetting tilbys følgende lønn;

Ansiennitet:         0 - 9 års ans.                 10 års ans.            16 års ans.

Årslønn:              529 900,-                       579 900,-               597 900,-

Søknaden sendes:

Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere til å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret tlf: 78 97 76 00.

Søkere bes oppgi to referanser i søknaden. Attester og vitnemål skal vedlegges elektronisk. Det gjøres oppmerksom på at søkere ikke skal oppgi BANK-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Sør-Varanger kommune praktiserer meroffentlighet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentlighet.

Det er ikke ønskelig med kontakt fra annonseselgere eller formidlingsbyrå.

 

Del på:

Referansenr:

23/329

Fylke:

 • Troms og Finnmark

Jobbtype:

Fast

Søknadsfrist:

19.02.2023

Arbeidssted:

Hjemmebasert omsorg

Kontaktpersoner:

Anja Helena Øfsti Uglem

mob: 48177609

Ann-Veronica Sotkajærvi

mob: 92039016

Hjemmeside:

http://www.svk.no

Adresse:

Postboks 406, 9900 Kirkenes