Sør-Varanger kommune Sør-Varanger bibliotek

Bibliotekar

Sør-Varanger bibliotek har ledig vikariat som bibliotekar i en 100 % stilling for perioden fra snarest til og med 30.03.2022 med mulighet for forlengelse.

Sør-Varanger bibliotek er et mellomstort folkebibliotek i Kirkenes sentrum med 4,3 årsverk fordelt på 6 faste tilsatte. Bibliotekarealet består av ca 1000 m2 på tre etasjer med bla galleri, studierom, spillrom, to scener og miniamfi. Biblioteket kjøper tjenester fra Deanu/Unjárgga girjebusse - Bokbussen Tana/Nesseby som betjener distriktet Bugøynes. Biblioteket jobber aktivt for å være en naturlig møteplass og et moderne bibliotek for brukere i alle aldersgrupper. Årlig har biblioteket ca. 50 000 besøkende og ca. 150 arrangement for store og små. Vi samarbeider med flere lokale festivaler, organisasjoner og foreninger. Biblioteket har en av Norges største samlinger russisk litteratur og har til stadighet store og små samarbeidsprosjekter med våre russiske grensenaboer i Petsjenga og Murmansk. I oktober 2021 er Kirkenes vertskap for Finnmark Internasjonale Litteraturfestival, som biblioteket har tradisjon for å ha et tett samarbeid med. Se våre hjemmesider: https://sor-varangerbibliotek.no/

 

Hovedarbeidsoppgaver:

 • Jobbe for å nå flere nye bibliotekbrukere.
 • Litteraturformidling, i bibliotekrommet, uterom og digitalt
 • Planlegging og gjennomføring av ulike arrangement. 
 • Veilede publikum ved spørsmål knyttet til fysisk og digital samling, spill og bibliotekets øvrige tilbud.
 • For øvrig jobbe i bibliotekets drift og med oppgaver etter behov og avtale med bibliotekleder.

 

Kvalifikasjoner:

 • Bibliotekar eller sammenlignbar erfaring i bibliotek- og/eller litteraturfag. Relevant arbeidserfaring og praksis kan kompensere for formell utdannelse. 
 • God og oppdatert kunnskap om litteratur, både i ny og tradisjonell form.
 • Gode kommunikasjonsevner i norsk, både skriftlig og muntlig.
 • Erfaren formidler av litteratur og kunnskap til ulike grupper.
 • Oppdatert og god kompetanse i bruk av digitale verktøy og sosiale medier.
 • Gode datakunnskaper for å veilede på publikums PC

 

Personlige egenskaper

 • Kreativ og nytenkende.
 • Genuin interesse for utvikling av biblioteket og bibliotekets rolle i samfunnet.
 • Motivert for utviklingsarbeid i et nærmiljø, og være en pådriver for å utvikle bibliotekets tilbud til barn og unge i samarbeid med andre aktører i kommunen.
 • Kommunisere godt med alle type mennesker.
 • Hjelpsom, serviceinnstilt og med pedagogiske evner.
 • Balanse mellom selvstendighet og evne til godt samarbeidet og med blikk for oppgaver som må gjøres.
 • Personlig egnethet vil tillegges stor vekt.

 

Vi tilbyr

 • En givende og variert arbeidshverdag.
 • Mulighet til å forme kulturmiljøet i en spennende grensekommune.
 • Mulighet til å bli kjent med andre kulturer i Barentsregionen.
 • Kjekke kollegaer i et godt arbeidsmiljø.
 • Fantastisk tilgang til vakker natur, jakt og friluftsliv.

Det må påregnes kveldsarbeid og helgejobbing i tråd med bibliotekets åpningstid. 

Lønn etter kvalifikasjoner. Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, regler og tariffavtale, herunder 6 måneders prøvetid. Vi har en god pensjonsordning. Pensjonsinnskudd trekkes med 2 %

 

Søknad sendes

Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk. For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret tlf: 78 97 76 00.

Søkere bes oppgi to referanser i søknaden. Attester og vitnemål skal vedlegges elektronsik. Det gjøres oppmerksom på at søkere ikke skal oppgi BANK-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Sør-Varanger kommune praktiserer meroffentlighet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentlighet.

Det er ikke ønskelig med kontakt fra annonseselgere eller formidlingsbyrå.

Del på:

Referansenr:

21/2697

Fylke:

 • Troms og Finnmark

Jobbtype:

Engasjement

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

30.09.2021

Tiltredelse:

Snarest

Arbeidssted:

Sør-Varanger kommune, Biblioteket

Kontaktpersoner:

Harald Sørensen

tlf: 78 97 17 90

mob: 91 81 49 58

Hjemmeside:

http://www.svk.no

Adresse:

Dr. Wesselsgate 9900 Kirkenes