Sør-Varanger kommune Hjemmebasert omsorg

Ønsker du å jobbe som vikar i Hjemmebasert omsorg?

Ønsker du å jobbe som vikar i Hjemmebasert omsorg?

Ønsker du å jobbe som vikar i Hjemmebasert omsorg? Er du elev, student, ufør, pensjonist eller bare ønsker en ekstrajobb? Er du i tillegg glad i å hjelpe andre mennesker og ønsker å utføre et meningsfullt arbeid sammen med andre, kan dette være noe for deg. Vi har behov for vikarer både natt, dag, aften og helg, som vikarer både på basene i kommunen, som brukerstyrt assistenter (BPA) og på dagsentre.

 

Hovedarbeidsoppgaver:

 • Utøve bistand til personlig hygiene, ernæring og praktiske gjøremål i hjemmet, samt gi miljørettede tiltak tilpasset den enkelte brukers funksjonsnivå.
 • Utføre tiltak i samsvar med vedtak og brukers behov.
 • Delta i prioritering og samordning av tiltak, slik at ressursene til enhver tid brukes hensiktsmessig og økonomisk forsvarlig.
 • Bistå i det daglige arbeidet, slik at avdelingens arbeidsoppgaver utføres på en forsvarlig måte.
 • Utføre oppgaver tillagt arbeidsområdet etter behov eller delegasjon fra sykepleier eller nærmeste leder.
 • Daglig skriftlig og muntlig dokumentasjon av den pleien som utføres. Dette gjøres i Profil.

 

Kvalifikasjonskrav:

 • Helsefaglig bakgrunn vil bli vektlagt, men ingen krav. Opplæring vil bli gitt.
 • Assistenter, helsefagarbeidere og andre.
 • Personlig egnethet, samt evne til å jobbe selvstendig og i team.
 • Gode datakunnskaper og interesse for å tilegne seg ny faglig kunnskap.
 • Gode språklige ferdigheter i norsk muntlig og skriftlig. 

Ved en eventuell ansettelse må du fremvise og fylle ut: 

- Politiattest, (ikke eldre enn 3 måneder) i hht. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. 

- Egenerklæringsskjema for MRSA og tuberkulose. 

 

Om hjemmebasert omsorg:

Vi har som målsetting at alle innbyggere kommunen skal kunne bo i eget hjem så lenge de selv ønsker. 

 • Sør-Varanger kommune skal ha en brukerorientert tjeneste med effektiv bruk av eksisterende ressurser.
 • Sør-Varanger   kommune skal sikre at alle brukere uavhengig av alder, diagnose kan bo i eget hjem så lenge som mulig.      

 

Plassering:    

Sør-Varanger er en stor kommune i utstrekning. For å kunne gi gode tjenester er basene spredt rundt på flere steder i kommunen. Vi trenger vikarer på alle baser og dagsenter i Hjemmebasert omsorg.

  

Søknad sendes:

Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere til å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret tlf: 78 97 76 00.

Søkere bes oppgi to referanser i søknaden. Det gjøres oppmerksom på at søkere ikke skal oppgi BANK-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Sør-Varanger kommune praktiserer meroffentlighet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentlighet.

Det er ikke ønskelig med kontakt fra annonseselgere eller formidlingsbyrå.

 

Del på:

Referansenr:

21/2668

Fylke:

 • Troms og Finnmark

Jobbtype:

Vikariat

Heltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Tiltredelse:

Løpende ansettelser

Arbeidssted:

Sør-Varanger

Kontaktpersoner:

Irene Arvola

tlf: 78 97 75 57

mob: 98 26 84 26

Hjemmeside:

http://www.svk.no

Adresse:

Postboks 406, 9900 Kirkenes