Sør-Varanger kommune Hjemmebasert omsorg

Helsefagarbeiderstillinger

Vi leter etter 2 helsefagarbeidere til vår avdeling i hjemmebasert omsorg!

2 faste 100% stillinger, i todelt turnus med arbeid hver 3. helg.

Om enheten:

Hjemmebasert omsorg (HBO) har som målsetting at alle innbygge kommune skal kunne bo i eget hjem så lenge de selv ønsker. 

 • Sør-Varanger kommune skal ha en brukerorientert tjeneste med effektiv bruk av eksisterende ressurser.
 • Sør-Varanger   kommune skal sikre at alle brukere uavhengig av alder, diagnose kan bo i eget hjem så lenge som mulig.      

 

Hovedarbeidsoppgaver:

 • Utøve bistand til personlig hygiene, ernæring og praktiske gjøremål i hjemmet, samt gi miljørettede tiltak tilpasset den enkelte brukers funksjonsnivå.
 • Utføre tiltak i samsvar med vedtak og brukers behov.
 • Gi skriftlig uttalelse til nærmeste leder ved endring i brukernes behov for tjenester..
 • Delta i prioritering og samordning av tiltak, slik at ressursene til enhver tid brukes hensiktsmessig og økonomisk forsvarlig.
 • Bistå i det daglige arbeidet, slik at avdelingens arbeidsoppgaver utføres på en forsvarlig måte.
 • Oppfølging av studenter, elever og lærlinger med praksis i avdelingen.
 • Utføre oppgaver tillagt arbeidsområdet etter behov eller delegasjon fra sykepleier eller nærmeste leder.
 • Daglig skriftlig og muntlig dokumentasjon av den pleien som utføres. Dette gjøres i Profil.
 • Utarbeide faglige prosedyrer og rutiner.

 

Kvalifikasjonskrav:

 • Offentlig godkjent/autorisert hjelpepleier/helsefagarbeider.
 • Personlig egnethet, samt evne til å jobbe selvstendig og i team.
 • Relevant praksis og kompetanse innenfor tjenestens virksomhetsområder.
 • Gode datakunnskaper og interesse for å tilegne seg ny faglig kunnskap.
 • Gode språklige ferdigheter i norsk muntlig og skriftlig.

 Ved en eventuell ansettelse må du fremvise og fylle ut:  

 •  Politiattest, (ikke eldre enn 3 måneder) i hht. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.
 •  Egenerklæringsskjema for MRSA og tuberkulose.  

  

Personlig egnethet:

 • Personlig egnethet, samt evne til å jobbe selvstendig og i team.  

 

Plassering av stillingene:

Sør-Varanger er en stor kommune i utstrekning. For å kunne gi et godt tilbud er basene spredt rundt på flere steder i kommunen. Stillingene i annonsen er for tiden plassert på Base 2 i Kirkenes.

 

 Vi tilbyr:

Flyttegodtgjøring etter avtale.

Lønn etter kvalifikasjoner. Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, regler og tariffavtale, herunder 6 måneders prøvetid. Vi har en god pensjonsordning. Pensjonsinnskudd trekkes med 2 %

 

Søknad sendes:

Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk. For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret tlf: 78 97 76 00.

Søkere bes oppgi to referanser i søknaden.  Attester og vitnemål skal vedlegges elektronisk. Det gjøres oppmerksom på at søkere ikke skal oppgi BANK-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Sør-Varanger kommune praktiserer meroffentlighet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentlighet.

Det er ikke ønskelig med kontakt fra annonseselgere eller formidlingsbyrå.

 

 

Del på:

Referansenr:

21/2667

Fylke:

 • Troms og Finnmark

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

30.09.2021

Arbeidssted:

Sør-Varanger

Kontaktpersoner:

May Synnøve Birkely

tlf: 93296235

Hjemmeside:

http://www.svk.no

Adresse:

Postboks 406, 9900 Kirkenes