Sør-Varanger kommune Prestøyhjemmet avdeling Solgløtt

Ledig stilling som ergoterapeut ved korttids- og rehabiliteringsavdeling

Ergoterapeut

Vi har ledig stilling som ergoterapeut på korttids- og rehabiliteringsavdelingen i vakre Sør-Varanger kommune, og søker etter nettopp DEG!

 

Kort om stillingen:

Korttids- og rehabiliteringsavdelingen er på Prestøyhjemmet sykehjem. Sykehjemmet har 40 plasser totalt, hvorav 16 plasser er på korttids- og rehabiliteringsavdelingen. Avdelingen arbeider tett med andre instanser i kommunen slik som ergoterapitjenesten, fysioterapitjenesten, tverrfaglig vurderingsteam, hjemmebasert omsorg og sykehusets rehabiliteringsavdeling. Kommunens akuttdøgnseng er også plasser på korttids- og rehabiliteringsavdelingen. 

 

Stillingens hovedarbeidsoppgaver:

Stillingen som ergoterapeut er underlagt avdelingsleder. Som ergoterapeut har du ansvar for oppfølging av korttids- og rehabiliteringspasienter på avdelingen, samt bistå med din faglige kompetanse for øvrige beboere på sykehjemmet. Du bistår sammen med sykepleiere, helsefagarbeidere og fysioterapeuter til at pasientene når de mål som de har satt seg. "Hva er viktig for deg?" er en viktig retningsgivende metode for hvordan du arbeider. Som ergoterapeut har du ansvar for:

  • Kartlegging og funksjonsvurderinger
  • Tilrettelegging og tilpasning av aktiviteter
  • Bidrar til økt aktivitet på sykehjemmet
  • Hjelpemiddelansvarlig på sykehjemmet
  • Drar på hjemmebesøk med boligtilpasning og vurdering av egnet bolig. 

Du har tett samarbeid med fysioterapeut i sykehjem, og samarbeider med kommunens tverrfaglig vurderingsteam. Vi tilbyr vediledningsavtale med kommunal ergoterapitjeneste og du er en del av fagnettverket i den kommunale ergoterapitjenesten. 

 

Kvalifikasjoner for stillingen:

  • Autorisasjon som ergoterapeut. 
  • Ønskelig med kjennskap til Visma profil. 

Ved en eventuell ansettelse må du fremvise og fylle ut: 

  •  Politiattest, (ikke eldre enn 3 måneder) i hht. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.
  •  Egenerklæringsskjema for MRSA og tuberkulose. 

 

Personlige egenskaper: 

Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

 

Vi tilbyr: 

Flyttegodtgjøring etter avtale.  

Lønn etter kvalifikasjoner. Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, regler og tariffavtale, herunder 6 måneders prøvetid. Vi har en god pensjonsordning. Pensjonsinnskudd trekkes med 2 %. 

 

Søknad sendes:  

Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk. For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret tlf: 78 97 76 00.  

Søkere bes oppgi to referanser i søknaden. Attester og vitnemål skal legges ved elektronisk. Det gjøres oppmerksom på at søkere ikke skal oppgi BANK-ID informasjon i søknadsprosessen.

Sør-Varanger kommune praktiserer meroffentlighet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentlighet. 

Det er ikke ønskelig med kontakt fra annonseselgere eller formidlingsbyrå.

 

Del på:

Referansenr:

21/2665

Fylke:

  • Troms og Finnmark

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

10.10.2021

Tiltredelse:

01.11.2021

Arbeidssted:

Prestøyhjemmet

Kontaktpersoner:

Anita Vangen

tlf: 78971813

Lene Nilsen Holte

tlf: +47 78977558

Hjemmeside:

http://www.svk.no

Adresse:

Prestøyveien 50 9900 Kirkenes