Psykisk helse- og rustjeneste

Miljøterapeut

Kort om stillingen

Ledig fast 100% stilling som miljøterapeut ved Barne- og familieenheten, psykisk helse- og rustjeneste.  

Stillingen inngår i todelt turnus med jobb hver tredje helg. 

Avdeling for psykisk helse og rus er en del av Barne- og familieenheten. Avdelingen består av et miljøarbeiderteam, et rusteam, et psykisk helseteam og en aktivitetsleder. Til sammen 19 årsverk. Vi er en tverrfaglig tjeneste som har barnevernpedagoer, vernepleier, ergoterapeuter, sosionomer, sykepleier, helsefagarbeider og assistenter i personalgruppa. Vi er et lavterskel tilbud som gir hjelp til barn, unge og voksne som har psykiske problemer/lidelser og/eller rusavhengighet. Kommunepsykologen er samlokalisert med vår tjeneste. Den ledige stillingern er plassert i miljøarbeiderteamet. 

Hovedarbeidsoppgaver

 • Oppfølging av mennesker med psykiske lidelser, ruslidelser og sammensatte utfordringer.
 • Dette gjøres ved å tilby miljøterapi, støttesamtaler, sosial trening, aktiviteter, nettverksarbeid og bistand i dagliglivets gjøremål. 
 • Involvere, motivere og samarbeide med brukere, pårørende og hjelpeapparatet.
 • Saksbehandling med forslagt til vedtak der det er behov for det. 
 • Følge opp planer og vedtak. 
 • Veiledning, undervisning og rådgivning.
 • Bidra til å utvikle en faglig god tjeneste.

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

 • 3-årig helse- eller sosialfaglig høyskoleutdanning.
 • Det er ønskelig med videreutdanning i psykisk helse og rus eller lignende. 
 • Erfaring fra psykisk helse-/rusarbeid i kommune eller spesialhelsetjenesten.
 • God framstillingsevne i norsk muntlig og skriftlig.

Førerkort klasse B med manuell gir. 

Personlig egnethet:

 • Må kunne arbeide selvstendig, være fleksibel og ha gode samarbeidsevner. 
 • Godt humør og arbeidsglede. 

Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

Ved en eventuell tiltredelse må du fremvise: 

 • Politiattest (ikke eldre enn 3 måneder), i hht Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.
 • Egenerklæringsskjema for MRSA og tuberkulose. 

Vi tilbyr:

 • En spennende og utfordrende jobb 
 • Utvikling som fagperson
 • Varierte arbeidsoppgaver der ingen dager er like 
 • Dyktige kollegaer og et godt arbeidsmiljø 
 • Flyttegodtgjøring etter avtale.
 • Lønn etter kvalifikasjoner. Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, regler og tariffavtale, herunder 6 måneders prøvetid. Vi har en god pensjonsordning. Pensjonsinnskudd trekkes med 2 %

Søknad sendes:

Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere til å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret tlf: 78 97 76 00.

Søkere bes oppgi to referanser i søknaden. Attester og vitnemål skal vedlegges elektronisk. Det gjøres oppmerksom på at søkere ikke skal oppgi BANK-ID i søknadsprosessen. 

Sør-Varanger kommune praktiserer meroffentlighet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentlighet.

Det er ikke ønskelig med kontakt fra annonseselgere eller formidlingsbyrå.

 

Del på:

Referansenr:

21/2695

Fylke:

 • Troms og Finnmark

Jobbtype:

Fast

Søknadsfrist:

06.10.2021

Kontaktpersoner:

Gøril Jensen

mob: 99 79 65 59 eller 40 01 78 00

Tanja Lund

mob: 92 20 92 46

Hjemmeside:

http://www.svk.no

Adresse:

Storgata 2 9900 Kirkenes