Psykisk helse- og rustjeneste

Ruskonsulent

Kort om stillingen:

Ledig fast 100% stilling som ruskonsulent ved Barne- og familieenheten, psykisk helse og rustjeneste. 

Psykisk helse og rustjeneste gir tilbud om individuell samtalebehandling, gruppetilbud, miljøterapi og aktiviteter. Tilbudet gis til voksne og barn med psykososiale vansker, symptomer på psykiske lidelser og/eller rusproblemer. Tjenesten har til sammen 18,5 årsverk. 

 Hovedarbeidsoppgaver:

 • Råd og veileding, støttesamtaler og nettverksarbeid. 
 • Henvise til rusbehandling og følge opp under og etter behandling. 
 • Koordinere tjenester og kalle inn til og lede ansvarsgrupper. 
 • Oppfølging av gravide som har et rusproblem. 
 • Følge opp LAR brukere. 
 • Involvere, motivere og samarbeide med brukere, pårørende og hjelpeapparatet.
 • Saksbehandling etter helse- og omsorgstjeneste loven, med vurdering av tvang.
 • Veiledning, undervisning og rådgivning. 
 • Bidra til å utvikle en faglig god tjeneste.  

Kvalifikasjoner:

 • 3-årig helse- eller sosialfaglig høyskoleutdanning. 
 • Det er ønskelig med videreutdanning i psykisk helse og rus eller lignende. 
 • Erfaring fra psykisk helse-/rusarbeid i kommune eller spesialisthelsetjenesten. 
 • God framstillingsevne i norsk muntlig og skriftlig
 • God kjennskap til lover og forskrifter. 

Førerkort klasse B manuelt gir.

Personlig egnethet:

 • Engasjert i målgruppen
 • Evne til å arbeide selvstendig og i tverrfaglig team
 • God relasjon- og samarbeidsevne
 • Godt humør og arbeidsglede 

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. Ved ansettelse må det fremlegges politiattest jfr. Helsepersonell loven § 20a. 

Vi tilbyr:

 • En spennende og utfordrende jobb 
 • Utvikling som fagperson
 • Varierte arbeidsoppgaver der ingen dager er like
 • Dyktige kollegaer
 • Godt arbeidsmiljø 
 • Flyttegodtgjøring etter avtale.
 • Lønn etter kvalifikasjoner. Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, regler og tariffavtale, herunder 6 måneders prøvetid. Vi har en god pensjonsordning. Pensjonsinnskudd trekkes med 2 %

Søknad sendes:

Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere til å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret tlf: 78 97 76 00.

Søkere bes oppgi to referanser i søknaden. Attester og vitnemål skal legges ved elektronisk. Det gjøres oppmerksom på at søkere ikke skal oppgi BANK-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Sør-Varanger kommune praktiserer meroffentlighet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentlighet.

Det er ikke ønskelig med kontakt fra annonseselgere eller formidlingsbyrå.

 

Del på:

Referansenr:

21/2694

Fylke:

 • Troms og Finnmark

Jobbtype:

Fast

Søknadsfrist:

06.10.2021

Kontaktpersoner:

Gøril Jensen

mob: 99 79 65 59 eller 40 01 78 00

Silje Hoff

mob: 92 06 73 01

Hjemmeside:

http://www.svk.no

Adresse:

Storgata 2 9900 Kirkenes