Bugøynes oppvekstsenter

Ledige undervisningsstillinger ved Bugøynes oppvekstsenter

Ledige undervisningsstillinger ved Bugøynes oppvekstsenter

Enhet

Bugøynes Oppvekstsenter består av en skole, SFO og barnehage. Skolen er en få-delt 1-10 skole med 13 elever. Skolen har deltatt i flere utviklingsprosjekt, men nå er satsningsområdet arbeid med fagfornyelsen, nye læreplaner, pedagogisk analyse og utvikling av et profesjonelt læringsfelleskap gjennom et samarbeid med Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) og Høgskolen i Innlandet.

 

Kort om stillingen

Det er ledig 2 faste 100% stillinger. Skolen søker etter lærere som kan undervise på alle trinn, men i hovedsak 5.-10.trinn og som har godkjent kompetanse etter nye kompetansekrav for grunnskolen. Vi har behov for å dekke fagene norsk, engelsk, musikk, naturfag, kroppsøving og norsk som 2. språk. 

 

Økt årslønn og rekrutteringsstipend:

På grunn av utfordringer med å rekruttere søkere til undervisningsstillinger i Bugøynes har kommunen følgende stimuleringstiltak for undervisningspersonell ved Bugøynes oppvekstsenter: 

 • Økt årslønn med kr. 60.000,- per år.
 • Rekrutteringsstipend kr. 50.000,- med bindingstid 2 år.

 

Stillingens hovedarbeidsoppgaver:

Den ene stillingen vil ha kontaktlæreransvar, mens den andre vil ha ansvar for spesialundervisning i norsk og engelsk.

 • Kunne ha naturfag, norsk og engelsk på både mellomtrinnet og ungdomstrinnet.
 • Undervisning på alle trinn.
 • Målrettet og systematisk vurderingsarbeid.
 • Skape godt og konstruktivt skole-hjem samarbeid.
 • Klasseledelse og relasjoner med elevene.
 • Bruk av IKT i skolen.
 • Tett samarbeid med kolleger og deltakelse i skolens profesjonelle læringsfelleskap.

 

Kvalifikasjoner 

 • Godkjent lærerutdanning eller annen relevant utdanning med pedagogikk (PPU).
 • Ønskelig med 60 studiepoeng i Engelsk for undervisning på ungdomskolen.
 • Gode norskferdigheter.
 • Undervisningspraksis fra grunnskolen.
 • Erfaring med bruk av IKT i opplæringen. 

For alle stillinger er tilsetting betinget av at det legges fram gyldig politiattest jfr. Opplæringslovens § 10-9 første og andre ledd, jfr. Politiregisterloven § 39 første ledd.

 

Personlige egenskaper 

 • Fleksibel og gode samarbeidsevner.
 • Strukturert og systematisk.
 • God på relasjonsbygging.
 • Klarer å skape godt læringsmiljø.
 • God på klasseledelse.
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli tillagt vekt.

 

Vi tilbyr:

Flyttegodtgjøring etter avtale.

Lønn etter kvalifikasjoner. Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, regler og tariffavtale, herunder 6 måneders prøvetid. Vi har en god pensjonsordning. Pensjonsinnskudd trekkes med 2 %

 

Søknad sendes:

Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk. For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret tlf: 78 97 76 00.

Søkere bes oppgi to referanser i søknaden. 

Sør-Varanger kommune praktiserer meroffentlighet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentlighet.

Det er ikke ønskelig med kontakt fra annonseselgere eller formidlingsbyrå.

 

Del på:

Referansenr:

21/2610

Fylke:

 • Troms og Finnmark

Jobbtype:

Engasjement

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

04.10.2021

Tiltredelse:

Snarest

Arbeidssted:

Bugøynes oppvekstsenter

Hjemmeside:

http://www.svk.no

Adresse:

Skoleveien 1 9935 Bugøynes