Brann- og feiervesen

Vi har ledig 1/1 fast stilling som Brannkonstabel

Brannkonstabel

Kort om stillingen

Vi har ledig en 100% fast stilling som brannkonstabel i dreiende turnus. Brannkonstabel er innsatspersonell ved brann og ulykker. Må bestå fysiske og helsemessige krav som røyk- og kjemikaliedykker. Det stilles også krav til skikkethet i stillingen. Stedfortreder for utrykningsleder. 

Hovedarbeidsoppgaver

 • Utføre brann- og redningstjeneste.
 • Kjenne til alt disponibelt beredskapsmateriell.
 • Være kjent med gjeldende instrukser, avtaler og beredskapsplaner for å kunne utføre ovennevnte på tilfredsstillende måte.
 • Delta på teoretiske og praktiske øvelser det legges opp til. Må ta de kurs som pålegges av arbeidsgiver.
 • Kjenne til gatenett og brannkummer i utrykningsområdet.
 • Ta del i brannforebyggende arbeid som blir pålagt, herunder spesielt kurs og øvelser ved skoler og institusjoner.
 • Utføre arbeidsoppgaver i forhold til oppsett for "spesielle ansvarsområder".
 • Gjennomføre de tilleggsoppgaver som brannvesenet blir pålagt å utføre.

Kvalifikasjonskrav

 • Tilfredsstille de kvalifikasjoner som gjelder for brannkonstabel iht. dimensjoneringsforskriften § 7-3 Brannkonstabel.
 • Tilfredsstille fysiske og helsemessige krav som røyk- og kjemikaliedykker.
 • Førerkort for bil, lastebil (kl. C) og utrykningsførerbevis kode 160. Førerkort for lastebil vektlegges, kan tilegnes innen 6 måneder etter ansettelse.

Personlig egnethet

 • Ha gode evner til samarbeid med kolleger og overordnede, og bidra til godt arbeidsmiljø. 
 • Løsningsorientert og praktisk anlagt. 
 • Må kunne tåle trange rom (ikke klaustrofobi) og høyde. 

Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

Politiattest, ikke eldre enn tre måneder, i hht. Brann- og eksplosjonsvernloven § 18.

Vi tilbyr:

Flyttegodtgjøring etter avtale.

Lønn etter kvalifikasjoner. Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, regler og tariffavtale, herunder 6 måneders prøvetid. Vi har en god pensjonsordning. Pensjonsinnskudd trekkes med 2 %

 Søknad sendes:

Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere til å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret tlf: 78 97 76 00.

Søkere bes oppgi to referanser i søknaden. Attester og vitnemål skal vedlegges elektronisk. Det gjøres oppmerksom på at søkere ikke skal oppgi BANK-ID informasjon i søknadsprosesen. 

Sør-Varanger kommune praktiserer meroffentlighet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentlighet.

Det er ikke ønskelig med kontakt fra annonseselgere eller formidlingsbyrå.

 

 

Del på:

Referansenr:

21/2647

Fylke:

 • Troms og Finnmark

Jobbtype:

Fast

Søknadsfrist:

03.10.2021

Tiltredelse:

01.11.2021

Kontaktpersoner:

Henrik Haldorsen

tlf: 78 97 17 61

mob: 95 16 89 91

Hjemmeside:

http://www.svk.no

Adresse:

Arbeidergata 6 9900 Kirkenes