Sør-Varanger kommune Forvaltning, drft og vedlikehold (FDV)

Avdelingsleder FDV

Kort om stillingen:

Ledig 1/1 fast stilling som avdelingeleder ved tekniske tjenester, avd. FDV. 

Avdelingsleder forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) skal lede avdelingen slik at forvaltning, drift og vedlikehold samt utvikling av kommunale bygninger planlegges og gjennomføres innenfor rammer som følger av lovverk, administrative og politiske vedtak og kommunale bestemmelser. Avdelingsleder vil ha delegert personalansvar, og stå for den strategiske vedlikeholdsplanleggingen av kommunale formålsbygg. Sistnevnte innebærer bla. tilstandsrapportering på bygg ifm. budsjettering.

Avdelingsleder vil jobbe tett med FDV ingeniør og oppsynsmann som tar seg av den daglige personaloppfølgingen hva gjelder driften, og rapporterer til deg. Samtidig vil avdelingsleder være enhetsleders forlengede arm opp mot ledergruppen og det politiske nivå i saker innenfor ditt ansvarsområdet. 

Hovedarbeidsoppgaver:

 • Lede, organisere og koordinerer aktivitetene innen drift og vedlikehold av kommunale bygninger som er tillagt avdelingen.
 • Strategisk planlegging hva gjelder FDVU av bygg, inkludert utarbeidelse av langsiktige vedlikeholdsplaner for formålsbyggene.
 • Saksbehandling og treffe avgjørelse i personalsaker ihht. delegasjonsreglement.
 • Bistå andre virksomheter og avdelinger ved ombygningsarbeider.
 • Utarbeide og følge opp drifts- og vedlikeholdsavtaler med private firmaer.
 • Delta i tverrfaglige arbeidsgrupper.

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning som sivilingeniør eller ingeniør, primært innen bygg- og/eller VVS-fag.
 • Lederutdannelse eller erfaring.
 • Ønskelig med praksis innen FDV-oppgaver. 

Personlige egenskaper:

 • Gode lederegenskaper og samarbeidsevner.
 • Evne til å analysere situasjoner og gjøre strategiske vurderinger.
 • Evne til å arbeide målrettet, nøyaktig og effektivt.
 • Evne til å arbeide selvstendig.
 • Er løsnings- og beslutningsdyktig.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

 

Vi tilbyr:

 

Flyttegodtgjøring etter avtale.

 

Lønn etter kvalifikasjoner. Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, regler og tariffavtale, herunder 6

måneders prøvetid. Vi har en god pensjonsordning. Pensjonsinnskudd trekkes med 2 %.

 

Søknad sendes:

 

Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere til å benytte vårt elektroniske

søknadsskjema. For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret tlf: 78 97 76 00.

 

Søkere bes oppgi to referanser i søknaden. Attester og vitnemål skal vedlegges elektronisk. Det gjøres oppmerksom på at søkere ikks skal oppgi BANK-ID informasjon i søknadsprosessen.  

 

Sør-Varanger kommune praktiserer meroffentlighet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlisten. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentlighet. 

 

Sør-Varanger kommune ønsker ikke tilbud fra rekrutteringsfirma eller annonsører.

Del på:

Referansenr:

21/2561

Fylke:

 • Troms og Finnmark

Jobbtype:

Fast

Søknadsfrist:

10.10.2021

Tiltredelse:

Snarest

Arbeidssted:

Rådhuset

Kontaktpersoner:

Tommy Salmi Nilsen

tlf: 78977521

mob: 95176861

Hjemmeside:

http://www.svk.no

Adresse:

Rådhusplassen 2 9900 Kirkenes