Hjemmebasert Omsorg

Miljøarbeidere/miljøterapeuter

Kort om stillingene:

 

Vi søker miljøarbeidere/miljøterapeuter i engasjement som skal være en del av et team tilknyttet Hjemmebasert omsorg, avdeling Bjørnevatn. Engasjementene er tidsbegrenset fra til 31.01.2022 med mulighet for forlengelse. 

Du vil være en del at et team som jobber miljørettet med en bruker, i tett kontakt med Hukommelsesteam og fagansvarlig for tiltaket. I teamet får du mulighet til faglig utvikling og bygge videre på din kompetanse.

Vi søker inntil 12 miljøarbeidere/miljøterapeuter som skal jobbe i 3 delt turnus, med mulighet for tilpasninger av turnus.  

Erfaring med demens er en fordel, men ikke et krav. Du som søker, kan være assistent, helsefagarbeider eller høgskoleutdannet.

Menn oppfordres til å søke. 

Hovedarbeidsoppgaver:

  • Oppfølging av brukers grunnleggende behov, som hjelp til personlig hygiene, ernæringsoppfølging etc. 
  • Miljøarbeid med utgangspunkt i hva som er viktig for bruker. 
  • Praktisk bistand, som for eksempel hjelp til å lage mat, vask av gulv og diverse arbeidsoppgaver i hjemmet. 
  • Samarbeid og erfaringsutveksling med andre faggrupper internt og eksternt. 

Kvalifikasjoner:

Egenskaper som vektlegges ved eventuell tilsetting er:

  • At du er trygg, selvstendig og kunne takle en ansvarsfull jobb.
  • Positiv, serviceinnstilt, løsningsorientert og ha godt humør. 
  • Fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver. 
  • Ha god kommunikasjonsevne, og forstå, snakke og skrive godt norsk.  
  • Førerkort klasse B, mauelt gir. 

Personlig egnethet vektlegges.  

Ved en eventuell ansettelse må du fremvise og fylle ut

- Politiattest, (ikke eldre enn 3 måneder) i hht. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.

- Egenerklæringsskjema for MRSA og tuberkulose

Vi tilbyr:

Lønn etter kvalifikasjoner. Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, regler og tariffavtale, herunder 6 måneders prøvetid. Vi har en god pensjonsordning. Pensjonsinnskudd trekkes med 2 %

Søknad sendes:

Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere til å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret tlf: 78 97 76 00.

Søkere bes oppgi to referanser i søknaden. Attester og vitnemål skal vedlegges elektronisk. Det gjøres oppmerksom på at søkere ikke skal oppgi BANK-ID i søknadsprosessen. 

Sør-Varanger kommune praktiserer meroffentlighet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentlighet.

Det er ikke ønskelig med kontakt fra annonseselgere eller formidlingsbyrå.

 

 

 

Del på:

Referansenr:

21/2310

Fylke:

  • Troms og Finnmark

Jobbtype:

Engasjement

Søknadsfrist:

15.08.2021

Tiltredelse:

Snarest

Arbeidssted:

HBO Bjørnevatn

Kontaktpersoner:

Ann Veronica Sotkajærvi

tlf: 78999449

mob: 92039016

Irene Arvola

tlf: 78977557

mob: 98268426

Hjemmeside:

http://www.svk.no

Adresse:

Selskapsveien 1 9910 Bjørnevatn