Sør-Varanger kommune Barnehagene

Ledige stillinger i barnehagene

Kort om stillingene:

Barnehagene i Sør-Varanger kommune søker pedagogiske ledere, barnehagelærere, spesialpedagoger og barne- og ungdomsarbeidere.  Blir du med på laget?

 •  Vi setter fokus på barnet gjennom visjonen «Først i rekka».
 •  Vi har behov for deg som er lekende, utforskende og nysgjerrig.
 •  Vi er opptatt av å levere et barnehagetilbud av god kvalitet – og tilbyr deg kompetansesatsinger og sterkt faglig fokus.

Velkommen til en grensesprengende kommune!

 

For mer informasjon om alle barnehagene, se kommunens hjemmeside: http://www.svk.no

                                                                                                                            https://www.svk.no/barnehage.397880.no.html

Sør – Varanger kommunes barnehagesatsing:

 •  Pedagogiske ledere lønnes kr 32.000,- over minstelønn som barnehagelærer.
 •  Sør-Varanger kommune tilbyr kompetanseutvikling for å sikre god implementering av rammeplanen.
 •  Utdanningsdirektoratet valgte ut 27 kommuner i 2016 som ble landets første språkkommuner - Sør-Varanger er en av disse:

          https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/norges-forste-sprakkommuner-er-klare/id2498312/

 • Sør-Varanger kommunes barnehager har vært med i Utdanningsdirektoratets prosjekt

          «Inkluderende barnehagemiljø»

Hovedarbeidsoppgaver:

Ansatte skal ha nødvendig kompetanse til å drive barnehagen til beste for barn og foreldre, i tråd med lov og rammeplan.

De skal bidra til at barnehagen møter barna med tillit og respekt, og anerkjenner barndommens egenverdi.

Kvalifikasjoner:

Vi søker deg som er utdannet barnehagelærer, spesialpedagog og barne- og ungdomsarbeider

Søkere må beherske norsk, både muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper:

 • god pedagogisk helhetsforståelse
 • evne til nytenkning og samarbeid
 • være med å utvikle barnehagene i Sør-Varanger faglig og kvalitativt
 • ha interesse for ute aktiviteter og friluftsliv
 • samisktalende kvalifiserte søkere prioriteres til Sandnes barnehage

Tilsetting er betinget av at det legges fram gyldig politiattest i tråd med § 30 i lov om barnehager.

Arbeidserfaring: 

Erfaring fra barnehage er ønskelig.

Menn oppfordres å søke

Vi tilbyr:

Flyttegodgjøring etter avtale. 

Lønn etter kvalifikasjoner. Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, regler og tariffavtale, herunder 6 måneders prøvetid. Vi har en god pensjonsordning. Pensjonsinnskudd trekkes med 2 %

Søknad sendes:

Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere til å benytte vårt elektroniske søknadsskjema.  For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret tlf: 78 97 76 00.

Søkere bes oppgi to referanser i søknaden. Attester og vitnemål skal vedlegges elektronisk. Det gjøres oppmerksom på at søkere ikke skal oppgi BANK-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Sør-Varanger kommune praktiserer meroffentlighet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentlighet.

Det er ikke ønskelig med kontakt fra annonseselgere eller formidlingsbyrå.

Del på:

Referansenr:

21/2292

Fylke:

 • Troms og Finnmark

Jobbtype:

Fast

Søknadsfrist:

31.08.2021

Tiltredelse:

Snarest

Kontaktpersoner:

Eva Johanne Johnsen

tlf: 78 97 74 41

Hjemmeside:

http://www.svk.no

Adresse:

Rådhusplassen 3 9900 Kirkenes