Hjemmebasert Omsorg

Helsefagarbeider HBO Hesseng

Kort om stillingen:

Hjemmebasert omsorg, avdeling Hesseng har følgende ledige helsefagarbeider stillinger:

62,44% fast nattstilling og vikariat i 62,44% nattstilling. Vikariatet er tidsbegrenset fram til 31.01.2022. 

Stillingene er med arbeid 2 helger i 6 ukers turnus. 

Hovedarbeidsoppgaver:

 • Utøve bistand til personlig hygiene, ernæring og praktiske gjøremål i hjemmet, samt gi miljørettede tiltak tilpasset den enkelte brukers funksjonsnivå.
 • Utføre tiltak i samsvar med vedtak og brukers behov.
 • Gi skriftlig uttalelse til nærmeste leder ved endring i brukernes behov for tjenester.
 • Delta i prioritering og samordning av tiltak, slik at ressursene til enhver tid brukes hensiktsmessig og økonomisk forsvarlig.
 • Bistå i det daglige arbeidet, slik at avdelingens arbeidsoppgaver utføres på en forsvarlig måte.
 • Oppfølging av studenter, elever og lærlinger med praksis i avdelingen.
 • Utføre oppgaver tillagt arbeidsområdet etter behov eller delegasjon fra sykepleier eller nærmeste leder.
 • Daglig skriftlig og muntlig dokumentasjon av den pleien som utføres. Dette gjøres i Profil.

Kvalifikasjoner:

 • Offentlig godkjent/autorisert hjelpepleier/helsefagarbeider.
 • Relevant praksis og kompetanse innenfor tjenestens virksomhetsområder.
 • Personlig egnethet, samt evne til å jobbe selvstendig og i team.
 • Interesse for å tilegne seg datakunnskaper. 
 • Førerkort klasse B, mauelt gir. 

Personlig egnethet vektlegges.  

Ved en eventuell ansettelse må du fremvise og fylle ut

- Politiattest, (ikke eldre enn 3 måneder) i hht. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.

- Egenerklæringsskjema for MRSA og tuberkulose

Vi tilbyr:

Lønn etter kvalifikasjoner. Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, regler og tariffavtale, herunder 6 måneders prøvetid. Vi har en god pensjonsordning. Pensjonsinnskudd trekkes med 2 %

Søknad sendes:

Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere til å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret tlf: 78 97 76 00.

Søkere bes oppgi to referanser i søknaden. Attester og vitnemål skal vedlegges elektronisk. 

Sør-Varanger kommune praktiserer meroffentlighet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentlighet.

Det er ikke ønskelig med kontakt fra annonseselgere eller formidlingsbyrå.

 

 

 

Del på:

Referansenr:

21/2284

Fylke:

 • Troms og Finnmark

Jobbtype:

Fast

Søknadsfrist:

15.08.2021

Tiltredelse:

Snarest

Kontaktpersoner:

Irene Arvola

mob: 98268426

Mia Marie Josefsen Johansen

mob: 41222676

Hjemmeside:

http://www.svk.no

Adresse:

Tangenveien 5 9912 Hesseng