Enhet for tekniske tjenester

Driftsingeniør vei

Kort om stillingen:

Vi har ledig fast 100% stilling som Driftsingeniør vei.  

Enhet for tekniske tjenester består av avdelingene renhold, vann, avløp og renovasjon (VAR), forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) og vei. I tillegg er det en administrativ avdeling som består av prosjektleder kommunal utbygging. Kort fortalt forvalter, drifter og vedlikeholder enheten all kommunal infrastruktur. Veiavdelingen forvalter og drifter kommunens vegkapital, og er vegmyndighet for de kommunale vegene i Sør-Varanger kommune.

Hovedansvarsoppgaver:

 • Arbeidsledelse med daglig personaloppfølging, organisere og prioritere daglige oppgaver innenfor avdelingens arbeidsområde. Med dette menes bla. lage skriftlige arbeidsplaner (uke/dag), loggføring av utført arbeid og rapportering til avdelingsleder vei, sørge for effektiv og kvalitetsmessig gjennomføring av daglig arbeid for egne og innleide på vei avdelingen.
 • Registrering og planlegging av all arbeid i elektronisk FDV system samt oppfølging av avdelingens bruk av systemet.
 • Planlegge driften etter avdelingens årshjul.
 • Service og vedlikeholdsoppfølging på maskiner og utstyr.
 • Ansvar for betjening av vakt telefon vei, samt ansvarfordeling på denne.
 • Regelmessig befaring på vegnettet med tilstandsvurdering. Tett dialog med vei-ingeniør mtp. langtidsplanlegging, gravemeldinger og arbeidsvarslingsplaner.
 • Bidra ved utarbeidelse anbuds-/tilbudsforespørsler og følge opp utbyggings-, drifts- og vedlikeholdsavtaler/kontrakter med private firmaer.
 • Gi uttalelse til søknader om gravetillatelse, trafikkregulering, stengning av veier, besvarelse av brev og andre henvendelser av mer kurant karakter.
 • HMS ansvar innenfor sitt myndighetsområdet.

  Kvalifikasjoner:

 • Bachelor ingeniør innen byggfag. Studieretningen innen vei eller kommunalteknisk drift vektlegges.
 • Fagskole innen anleggsfag/kommunalteknikk og erfaring med arbeidsledelse og fagområdet generelt kan veie opp for manglende bachelor.
 • Beherske PC med vanlige office programmer på en effektiv måte.
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig godt.
 • God kjennskap til Statens Vegvesen sine håndbøker, rapporter og publikasjoner vektlegges, men er ikke et krav.

 Personlig egnethet:

 • Gode lederegenskaper og samarbeidsevner.
 • Evne til å arbeide målrettet, nøyaktig og effektivt.
 • Evne til å arbeide selvstendig.
 • Er løsnings- og beslutningsdyktig.

  Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

Vi tilbyr:

Flyttegodtgjøring etter avtale.

Lønn etter kvalifikasjoner. Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, regler og tariffavtale, herunder 6 måneders prøvetid. Vi har en god pensjonsordning. Pensjonsinnskudd trekkes med 2 %

Søknad sendes:

Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere til å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret tlf: 78 97 76 00.

Søkere bes oppgi to referanser i søknaden. Attester og vitnemål skal vedlegges elektronisk. Det gjøres oppmerksom på at søkere ikke skal oppgi BANK-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Sør-Varanger kommune praktiserer meroffentlighet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentlighet.

Det er ikke ønskelig med kontakt fra annonseselgere eller formidlingsbyrå.

 

Del på:

Referansenr:

21/2247

Fylke:

 • Troms og Finnmark

Jobbtype:

Fast

Søknadsfrist:

15.08.2021

Tiltredelse:

Snarest

Arbeidssted:

Rådhuset

Kontaktpersoner:

Tommy Salmi Nilsen

tlf: 78977521

mob: 95176861

Hjemmeside:

http://www.svk.no

Adresse:

Rådhusplassen 3 9900 Kirkenes