Kultur og fritid

Kultur og fritidsenheten

Klubbarbeider

Kort om stillingen:

Ledig fast  40% stilling som klubbarbeider ved Bugøynes fritidsklubb. 

 

Hovedarbeidsoppgaver:  

 

Planlegge, organisere og drifte fritidsklubben på Bugøynes. I tillegg kommer det renholdsoppgaver i klubblokale.

 

Kvalifikasjonskrav:

 

Barne- og ungdomsarbeider eller tilsvarende.

Praksis og erfaring fra barne- og ungdomsarbeid kan kompensere for manglende formell utdanning.

Ved en eventuell tilsetting må du fremvise politiattest, ikke eldre enn 3 måneder, ihht politiregisterloven § 39 første ledd.

 

 

Personlig egnethet:

Gode relasjonelle ferdigheter, må kunne omgås barn og unge.

Må være glad i prosjekter, og glad i å engasjere barn og unge.

  

Vi tilbyr:

Lønn etter kvalifikasjoner. Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, regler og tariffavtale, herunder 6 måneders prøvetid. Vi har en god pensjonsordning. Pensjonsinnskudd trekkes med 2 %

 

Søknad sendes:

Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk. For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret tlf: 78 97 76 00.

Søkere bes oppgi to referanser i søknaden. Attester og vitnemål skal vedlegges elektronisk. Det gjøres oppmerksom på at søkere ikke skal oppgi BANK -ID informasjon i søknadsprosessen. 

Sør-Varanger kommune praktiserer meroffentlighet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentlighet.

Det er ikke ønskelig med kontakt fra annonseselgere eller formidlingsbyrå.

Del på:

Referansenr:

21/2184

Fylke:

  • Troms og Finnmark

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Kveld

Søknadsfrist:

29.08.2021

Tiltredelse:

01.10.2021

Arbeidssted:

Bugøynes fritidsklubb

Kontaktpersoner:

Harald Sørense

tlf: +47 78 97 17 91

mob: 91 81 49 58

Hjemmeside:

http://www.svk.no

Adresse:

Pasvikveien 2 9900 Kirkenes