Jakobsnes oppvekstsenter

Miljøveileder Bøkfjord skole

Kort om stillingen:

Det er ledig 75,77% engasjement som miljøveileder ved Jakobsnes oppvekstsenter i Sør-Varanger kommune.

Midlertidighet i stillingen fra og med 01.08.2021 til og med 31.07.2022.

 

Hovedarbeidsoppgaver: 

Oppfølging av elever med særskilte behov.

Hjelpe elever som har behov for bistand i undervisningen.

Delta i planlegging og gjennomføring av aktiviteter som støtter opp under elevenes læring.

Støtte elevene i lek og samvær med andre elever.

Delta på turer og utflukter.

Jobbe tett sammen med lærere, foreldre/foresatte og i noen tilfeller med PPT.

 

Kvalifikasjoner:

Barne – og ungdomsarbeider eller annen relevant kompetanse.

Ved en eventuell ansettelse må du fremvise og fylle ut:     

  • Politiattest, (ikke eldre enn 3 måneder) i hht. Opplæringslovens § 10-9 og Politiregisterloven § 39. 

 

Personlige egenskaper:

Gode kommunikasjons – og samarbeidsevner.

Ha evnen til å se den enkelte elev og ta hensyn til den enkeltes evner og interesser.

Være trygg på deg selv og være i stand til å sette grenser og opptre konsekvent.

 

Annet:

Godt humør og ha blikk for den enkelte elev.

Menn oppfordres til å søke.

 

Vi tilbyr:

Flyttegodtgjøring etter avtale.

Lønn etter kvalifikasjoner. Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, regler og tariffavtale, herunder 6 måneders prøvetid. Vi har en god pensjonsordning. Pensjonsinnskudd trekkes med 2 %

 

Søknad sendes:

Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere til å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret tlf: 78 97 76 00.

Søkere bes oppgi to referanser i søknaden. Attester og vitnemål skal vedlegges elektronisk. Det gjøres oppmerksom på at søkere ikke skal oppgi BANK-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Sør-Varanger kommune praktiserer meroffentlighet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentlighet.

Det er ikke ønskelig med kontakt fra annonseselgere eller formidlingsbyrå.

Del på:

Referansenr:

21/2168

Fylke:

  • Troms og Finnmark

Jobbtype:

Engasjement

Heltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

31.07.2021

Tiltredelse:

01.08.2021

Arbeidssted:

Bøkfjord skole

Kontaktpersoner:

Elsa Sofie Marthinussen

tlf: 78 97 17 80

mob: 90 05 82 37

Hjemmeside:

http://www.svk.no

Adresse:

Jakobsnes 9900 Kirkenes